Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

FileReferenceList addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReferenceList.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt słuchacza od odbierania zdarzeń, dodanego przez IME.addListener().
Kategoria: Flash > ActionScript


Key addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania zdarzeń: onKeyDown oraz onKeyUp.
Kategoria: Flash > ActionScript


Key removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt, wcześniej zarejestrowany przez Key.addListener().
Kategoria: Flash > ActionScript


FlashVars addRequestHeader [AS 2]

Dodaje lub modyfikuje żądanie HTTP nagłówków (jak np Content-Type lub SOAPAction) wysłane z akcjami POST
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale addDelayedInstance [AS 2]

Dodaje parę {instancja, string ID} do wewnętrznej tablicy do późniejszego użycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale addXMLPath [AS 2]

Dodaje parę {kod języka oraz ścieżkę języka} do wewnętrznej tablicy do późniejszego użycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Mouse addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt odbierający zdarzenia dla onMouseDown, onMouseMove, onMouseUp, oraz onMouseWheel słuchaczy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Mouse removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt, który buł wcześniej zarejestrowany przez addListener().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader addListener [AS 2]

Rejestruje nowy obiekt do odbierania informacji o zdarzeniach dla obiektu MovieClipLoader.
Kategoria: Flash > ActionScript


7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors