Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

array_splice()

Usuwa część tablicy i zamienia ją na coś innego, usuwa z tablicy wejście elementy określone przez parametry przesunięcie i długość , i zamienia je przez elementy tablicy zamiennik , jeśli została ona podana.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_log

Funkcja ta pozwala ustawić plik, w którym chcesz XSLT zalogować do wiadomości, XSLT komunikaty są inne niż komunikaty o błędach, w tym komunikaty nie są komunikatami o błędach, ale raczej wiadomości związane z procesorem XSLT. Są one przydatne do debugowania XSLT, gdy coś pójdzie nie tak.
Kategoria: Funkcje > PHP


asoc()

Oblicza arcus cosinus liczby.
Kategoria: Funkcje > PHP


acosh()

Zwraca area cosinus hiperboliczny z liczby arg , tzn. taką wartość, której cosinus hiperboliczny jest równy arg .
Kategoria: Funkcje > PHP


com_get_active_object

com_get_active_object () jest podobna do tworzenia nowej instancji obiektu COM, chyba, że będzie zwracać tylko obiekt do skryptu, jeśli obiekt jest już uruchomiony. Aplikacje OLE używają coś znanego jako Running Obiekt tabeli, aby umożliwić dobrze znane aplikacje, które mają być uruchomione tylko raz; funkcja ta naraża COM biblioteki funkcji GetActiveObject () aby uzyskać uchwyt na przykład działa.
Kategoria: Funkcje > PHP


Deklaracja klas w ActionScript - class [AS 2]

Klasa jest to komponent programowania zorientowanego obiektowo, dzięki którym można tworzyć obiekty (duplikatów wyniku klas, coś na wzór klonów klipów filmowych).
Kategoria: Flash > Kursy


PDF_pcos_get_number

Pobiera wartość ścieżki pCOS z typem number lub boolean
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_pcos_get_stream

Pobiera zawartość ścieżki pCOS z typem stream, fstream, lub string
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_pcos_get_string

Pobiera wartość ścieżki pCOS z typem name, string lub boolean
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_pcos_get_string

Pobiera wartość ścieżki pCOS z typem nazwa, ciągu lub boolean
Kategoria: Funkcje > PHP


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors