Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClipLoader onLoadProgress [AS 2]

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentujący obraz uzyskany z danego $filename
Kategoria: Flash > ActionScript


imagecreatefromwbmp

Zwraca indentyfikator obrazu reprezentujący obraz uzyskany z danego $filename
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecreatefromxbm

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentujący obraz uzyskany z danego $filename
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecreatefromxpm

Określa horyzontalne skalowanie (procentowe) klipu filmowego, nadanego od punktu rejestracji klipu filmowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip _xscale [AS 2]

Określa pionowe skalowanie (procentowe) klipu filmowego, nadanego od punktu rejestracji klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _yscale [AS 2]

Rysuje elipse rozpoczynającą sie od środka określonych współrzędnych danego obrazka
Kategoria: Flash > ActionScript


imagefilledellipse

Wywołuje się, za każdym razem gdy nowe dane zostają przesłane z pliku serwera na plik SWF oraz dysk (czyli pomiędzy MovieClipLoader.onLoadStart oraz MovieClipLoader.onLoadComplete).
Kategoria: Funkcje > PHP


NetStream onMetaData [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player odbierze opisaną informację osadzoną w odtwarzanym pliku FLV.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object constructor [AS 2]

Referencja do konstruktora funkcji, dla danej instancji obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagegd2

Zwraca obraz GD2 dla danej nazwy pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 28/38 |Nastpna
28:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors