Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Sound onID3 [AS 2]

Wywołuje się, za każdym razem kiedy nowe dane ID3 stają się dostępne dla pliku MP3, który załadować przez użycie: Sound.attachSound() lub Sound.loadSound().
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField filters [AS 2]

Ładuje PostScript Type 1 czcionki z danego pliku
Kategoria: Flash > ActionScript


iptcembed

Skos danej czcionki
Kategoria: Funkcje > PHP


imagepsloadfont

Zwraca kopię danego ciągu znaków, w formie dużych liter przekonwertowanych na małe litery.
Kategoria: Funkcje > PHP


imagepsslantfont

Zwraca kopię danego ciągu znaków, w formie małych liter przekonwertowanych na duże litery.
Kategoria: Funkcje > PHP


String toLowerCase [AS 2]

Zwraca szerokość danego obrazka
Kategoria: Flash > ActionScript


String toUpperCase [AS 2]

Zwraca wysokość danego obrazka
Kategoria: Flash > ActionScript


imagesx

wyświetla lub zapisuje wersje WBMP danego obrazu $image
Kategoria: Funkcje > PHP


imagesy

Zindeksowana tablica posiadająca, każdy obiekt filtru, aktualnie nadany na dane pole tekstowe.
Kategoria: Funkcje > PHP


imagewbmp

Umieszcza binarne dane IPTC w obrazie JPEG
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 30/38 |Nastpna
30:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors