Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Funkcja eval

Ajax.Updater jeszcze bardziej upraszcza obsługę obiektu XMLHttpRequest. Klasy tej używa się w przypadku kiedy mamy jakiś element, którego treść chcemy odświeżyć. Jego składnia jest następująca:
Kategoria: Funkcje > Javascript


Prototype Ajax.Updater

XPathObject xpath_eval_expression ( XPathContext $xpath_context , string $expression [, domnode $contextnode ] )
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


xpath_eval_expression

Wykonuje podane wyrażenie XPath i zwraca wynik na maszynie, jeśli to możliwe.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMXPath::evaluate

XPathObject xpath_eval_expression ( string $expression [, $contextnode ] )
Kategoria: Funkcje > PHP


XPathObject xpath_eval_expression

Opcjonalnegyo contextnode może być określony względną zapytań XPath.
Kategoria: Funkcje > PHP


XPathObject xpath_eval

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


int xptr_eval

Ta funkcja jest aliasem dla: floatval().
Kategoria: Funkcje > PHP


doubleval

Dostęp do zmiennych, właściwości, obiektów przez nazwę klipu.
Kategoria: Funkcje > PHP


eval() [AS 2]

W języku ActionScript 3 usunięto funkcję eval(), która tworzyła nazwy zmiennych, teraz w AS3 potrzebne jest napisanie konstrukcji z this, jak na przykładzie:
Kategoria: Flash > ActionScript


Tworzenie dynamicznych nazw zmiennych w ActionScript 3

Interpretuje i wykonuje kod JavaScript zawarty w łańcuchu znaków, bez odniesienia do żadnego konkretnego obiektu.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors