Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

inet_ntop

Zmienia głośność osobno dla każdego kanału stereo obiektu Sound. Metoda ta pozwala także na odtwarzanie danych prawego kanału w lewym kanale i na odwrót.
Kategoria: Funkcje > PHP


pfsockopen

Zwraca wartość, ustawioną za pomocą ostatniego polecenia setTransform().
Kategoria: Funkcje > PHP


Sound setTransform() [AS 2]

Ta funkcja konwertuje 32bitowy IPv4, lub 128 bitowy IPv6 adres w odpowiedni ciąg adresu
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getTransform() [AS 2]

Funkcja konwertuje IPv4 lub IPv6 adres zrozumiały dla człowieka na na 32 lub 128 bitowy kod
Kategoria: Flash > ActionScript


inet_pton

Funkcja ta generuje adres internetowy w formacie korpek (np.: aaa.bbb.ccc.ddd) z poprawnej reperzentacji adresu
Kategoria: Funkcje > PHP


long2ip

Funkcja #include służy do wczytywania dowolnego kodu z zewnętrznego pliku i umieszczenia go w opublikowanym lub testowanym pliku SWF.
Kategoria: Funkcje > PHP


#include [AS 2]

Określa lokalizację zmiennych, niezależnie od listwy czasowej. Zmienne globalne dostepne są z dowolnego obiektu lub listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


_global [AS 2]

Funkcja zmienia wygląd komponentów takich jak: typ, wielkość, kolor czcionki, kolor tła czy dekoracje czcionki.
Kategoria: Flash > ActionScript


setStyle() [AS 2]

Funkcja ta działa dokładnie tak samo, jak fsockopen() z tą różnicą, że połączenie nie jest zamykane po wykonaniu skryptu.
Kategoria: Flash > ActionScript


fscommand() [AS 2]

Polecenie fscommand to akcja języka ActionScript, którą można wykorzystać do zwiększenia funkcjonalności niezależnych projektów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 101/136 |Nastpna
101:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors