Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Array.pop [AS 2]

Usuwa ostatni dodany element do tablicy oraz zwraca usunięty element.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.push [AS 2]

Dodaje jeden lub więcej elementów na koniec tablicy oraz zwraca nową długość tablicy po dodaniu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.reverse [AS 2]

Odwraca porządek elementów w tablicy w sposób odwrotny od bieżącego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.shift [AS 2]

Usuwa pierwszy element z tablicy oraz zwraca wyrzucony wpis.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.slice [AS 2]

Zwraca nową tablicę która zawiera tylko przedział z wybranych elementów innej tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.sort [AS 2]

Sortuje elementy w tablicy w porządku naturalny, czyli od a do z. Podczas sortowania domyślnie metoda odróżnia wielkość znaków w tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.splice [AS 2]

Usuwa określony elementy z tablicy ustalając początkową wartość indeksu oraz ilość elementów będących za nim do usunięcia, oprócz tego dodaje obiekt w miejscu pierwszego usuniętego indeksu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący elementy sprecyzowane w podanej tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.unshift [AS 2]

Dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy oraz zwraca nową długość tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa AsBroadcaster [AS 2]

Zapewnia powiadomienia dla wydarzeń oraz zarządza słuchaczami tych wydarzeń, które możesz dodać jako własne zdefiniowane przez użytkownika obiekty.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 108/136 |Nastpna
108:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors