Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

finfo_close()

Zwraca tablicę z wszystkimi plikami i katalogami znajdującymi się w katalog .
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_file()

Funkcja zamyka źródło otwarte przez finfo_open().
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_open()

Ta funkcja jest używana do pobierania informacji o danym pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_set_flags()

Ta funkcja otwiera 'magiczną' bazę danych oraz zwraca jej źródło.
Kategoria: Funkcje > PHP


basename()

Ta funkcja ustawia różne opcje Fileinfo. Opcje można również ustawić w finfo_open() bezpośrednio, lub dzięki innym Fileinfo funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


scandir()

Z podanego łańcucha zawierającego ścieżkę do pliku, funkcja zwraca samą nazwę pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


chmod()

Dokonuje zmiany praw pliku na podane w zmiennej $prawa .
Kategoria: Funkcje > PHP


chown()

Dokonuje zmiany właściciela pliku nazwa_pliku na użytkownika podanego w parametrze użytkownik .
Kategoria: Funkcje > PHP


clearstatcache()

Czyści bufor statusu pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


copy()

Kopiuje plik z $źródło do $przeznaczenie .
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 89/136 |Nastpna
89:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors