Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Deklaracja klas w ActionScript - class [AS 2]

Klasa jest to komponent programowania zorientowanego obiektowo, dzięki którym można tworzyć obiekty (duplikatów wyniku klas, coś na wzór klonów klipów filmowych).
Kategoria: Flash > Kursy


Kontrolowanie właściwości oraz funkcji obiektów z zewnątrz - with [AS 2]

Dzięki właściwość with jesteśmy w stanie kontrolować wewnętrzne funkcje lub parametry podanego w nawiasach obiektu.
Kategoria: Flash > Kursy


Klasa - Accessibility [AS 2]

Klasa Accessibility zarządza za komunikacje z czytnikami ekranu. Czytniki ekranu są typem technologii wspierającą dla niedowidzących użytkowników odtwarzanie jako dźwięku różnych elementów filmu Flash takie jak obiekty: grafik, klipów filmowych, przycisków oraz pól tekstowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.draw [AS 2]

Rysuje źródło obrazu lub klipu filmowego na określonym obrazie z użyciem Flash Player wektorowego renderowania.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _parent [AS 2]

Odwołanie do klipu filmowego lub do obiektu, który zawiera aktualny klip filmowy lub obiekt. (odwołanie do rodzica)
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _x [AS 2]

Liczba (int), która określa położenie przycisku na ekranie w poziomie, wewnątrz aktualnego lokalnego obiektu, klipu filmowego lub sceny.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _y [AS 2]

Liczba (int), która określa położenie przycisku na ekranie w pionie, wewnątrz aktualnego lokalnego obiektu, klipu filmowego lub sceny.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Color [AS 2]

Klasa Color pozwala ci na ustawianie wartości RGB koloru, transformacje koloru klipów filmowych oraz pobieranie tych wartości, kiedy zostaną one nadane.
Kategoria: Flash > ActionScript


Color constructor [AS 2]

Tworzy obiekt klasy Color dla określonego klipu filmowego podanego jako parametr.
Kategoria: Flash > ActionScript


Liczbowy loading dla filmu Flash [AS 2]

Skrypt wymaga dynamicznego pola statycznego, który znajduje się w klipie filmowym o nazwie loader_mc, cały kod jest wewnątrz klipu filmowego loader_mc.
Kategoria: Flash > Skrypty


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors