Loading:


BitmapData.draw [AS 2]

Klasa: BitmapData

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

draw(źródło:Object, [matrix:Matrix], [kolorModyfikacja:ColorTransform], [opcjeMieszania:Object], [Prostokąt:Rectangle], [wygładzanie:Boolean]) : Void

 

Parametry

źródło:Object - Źródło obiektu BitmapData do rysowania.

matrix:Matrix [opcjonalne] - Obiek klasy Matrix używania do skalowania, obracania oraz tłumaczenia współrzędnych bitmapy. Domyślnie jeśli nie nadamu mu wartości Matrix wtedy obraz nie będzie transformowany.

kolorModyfikacja:ColorTransform [opcjonalne] - Obiekt klasy ColorTransform którego użyjesz do dopasowania wartości kolorów na bitmapie.

opcjeMieszania:Object [opcjonalne] - Opcje mieszania do modyfikacji. Ten parametr może byc liczbą (int) (od 1 do 14) lub ciągiem znaków (string) {np "normal" "przyciemnienie").

Prostokąt:Rectangle [opcjonalne] - Obiekt klasy Rectangle, jeśli nie chcesz przekazywać tej wartości  object wtedy cały obiekt jest przekazywany. (ogranicza działalność metody na obrazie)

smooth:Boolean [opcjonalne] - Wartośc logiczna, która deklaruje użycie wygładzenia dla metody. Wydłuższa to jednak proces tworzenia obrazu oraz animacje jego.

 

Rysuje źródło obrazu lub klipu filmowego na określonym obrazie z użyciem Flash Player wektorowego renderowania.

 

Przykład:

 

import flash.display.BitmapData;
import flash.geom.Rectangle;
import flash.geom.Matrix;
import flash.geom.ColorTransform;

var mojBitmapData:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00CCCCCC);

var mc_1:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc_1.attachBitmap(mojBitmapData, this.getNextHighestDepth());

var mc_2:MovieClip = createRectangle(50, 40, 0xFF0000);
mc_2._x = 101;

var myMatrix:Matrix = new Matrix();
myMatrix.rotate(Math.PI/2);

var translateMatrix:Matrix = new Matrix();
translateMatrix.translate(70, 15);

myMatrix.concat(translateMatrix);

var mojColorTransform:ColorTransform = new ColorTransform(0, 0, 1, 1, 0, 0, 255, 0);
var blendMode:String = "normal";

var mojRectangle:Rectangle = new Rectangle(0, 0, 100, 80);
var smooth:Boolean = true;

mc_1.onPress = function() {
    myBitmapData.draw(mc_2, myMatrix, mojColorTransform, blendMode, mojRectangle, smooth);
}

function createRectangle(width:Number, height:Number, color:Number):MovieClip {
    var depth:Number = this.getNextHighestDepth();
    var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc_" + depth, depth);
    mc.beginFill(color);
    mc.lineTo(0, height);
    mc.lineTo(width, height);
    mc.lineTo(width, 0);
    mc.lineTo(0, 0);
    return mc;
}Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors