Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Pobieranie nazwy klasy bazowej dla danego obiektu - getClass [ AS 3 ]

Skrypt tworzy funkcję dla klasy, o nazwie getClass(obiekt), która przyjmuje dowolny obiekt przekazany oraz zwraca bazową nazwę klasy tego elementu.
Kategoria: Flash > Skrypty


Zmiana Nazwy Metody - metoda Refaktoryzacji

Poniższy link zawiera wszystkie zmiany jakie zaszły w kewsti nazwy metod oraz ich lokalizacji względem AS2, a AS3:
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Pobranie nazwy funkcji wywołującą inną funkcje - debungowanie JS

Metodę rozbijania interfejsu, nadajemy, gdy zbiór klas ma takie same nazwy metod wewnątrz siebie, lub są wymuszone je mieć.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Różnice pomiędzy ActionScript 2.0, a ActonScript 3.0 - lista zmodyfikowanych metod

Wykonujemy tą metodę, gdy nazwa metody nie określa jej przeznaczenia.
Kategoria: Flash > Skrypty


Rozbijanie Klas - metoda Refaktoryzacji

Prosta funkcja pobierająca i zwracająca string. Jej zadaniem jest poprawa wielkości liter na zasadzie imienia lub nazwiska.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Wyświetlenie tylko nazw plików dla commit'a - Show filenames for commit

Skrypt pokazuje jak ułatwić sobie życie podczas grzebania w dużej ilości kodu JavaScript podczas naprawiania błędów.
Kategoria: Skrypty > GIT


Modyfikacja stringa do formy imienia/nazwiska/nazwy miejscowości etc.

PHP używa funkcji: copy() oraz rename() aby skopiować i przenieść plik.
Kategoria: Skrypty > C++


Jak skopiować i przenieść plik w PHP?

Skrypt listuje nazwy plików danego commit'a o id COMMIT_ID.
Kategoria: Artykuły > PHP


Poprzednia | 7/7
7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors