Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zdarzenie ActionScript - onDragOut [AS 2]

Zdarzenie wykonuje się, kiedy przycisk myszy jest kliknięty nad przyciskiem (obiektem) i myszka zjeżdża poza obszar przycisku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onRollOut [AS 2]

Format następnej partii textflow wewnątrz prostokątnego obszaru
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onRollOver [AS 2]

Wykonuje kiedy kursor zjedzie poza obszar przycisku.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip beginBitmapFill [AS 2]

Wykonuje kiedy kursor wjedzie na obszar przycisku.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip beginGradientFill [AS 2]

Obszar prostokątny który definiuje dziewięć skalowanych regionów dla przycisku (te same regiony są ukazane jeśli ręcznie chcemy modyfikować kształt obiektu we Flash).
Kategoria: Flash > ActionScript


imagecopyresized

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip hitArea [AS 2]

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


PDF_fit_textflow

Funkcja imagecopyresampled pobiera prostokątny obszar z obrazka src_image szerokości src_w i wysokości src_h w pozycji src_x, src_y i przenosi w prostokątny obszar docelowego obrazu dst_src
Kategoria: Funkcje > PHP


Button scale9Grid [AS 2]

Wyznacza inny klip filmowy, który posłuży jako obszar hit dla klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip hitTest [AS 2]

Ocenia klip filmowy, aby sprawdzić, czy pokrywa się on lub krzyżuje się z aktualnym obszarem klipu lub wpspółrzędnymi x oraz y określonymi.
Kategoria: Flash > ActionScript


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors