Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

copy()

Zwraca tablicę z wszystkimi plikami i katalogami znajdującymi się w katalog .
Kategoria: Funkcje > PHP


scandir()

Ta funkcja jest używana do pobierania informacji o danym pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_file()

Z podanego łańcucha zawierającego ścieżkę do pliku, funkcja zwraca samą nazwę pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


basename()

Dokonuje zmiany praw pliku na podane w zmiennej $prawa .
Kategoria: Funkcje > PHP


chmod()

Dokonuje zmiany właściciela pliku nazwa_pliku na użytkownika podanego w parametrze użytkownik .
Kategoria: Funkcje > PHP


chown()

Czyści bufor statusu pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


clearstatcache()

Kopiuje plik z $źródło do $przeznaczenie .
Kategoria: Funkcje > PHP


fclose()

Zamyka otwarty wskaźnik pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


feof()

Sprawdza czy wskaźnik pliku jest na końcu pliku (EOF).
Kategoria: Funkcje > PHP


fflush()

Przekierowuje wyjście do pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 14/59 |Nastpna
14:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors