Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Programowanie Obiektowe w Action Script 3.0

Dokument XML jest zaprezentowany we Flash'u przez klasę XML. Każdy element hierarchicznego drzewa jest zaprezentowany przez obiekt XMLNode.
Kategoria: Flash > Artykuły


Klasa XMLNode [AS 2]

Skrypt umożliwiający po najechaniu myszką na blok tekstu pokazanie aktualnej daty w języku polskim (dynamicznie).
Kategoria: Flash > ActionScript


Data i czas po polsku - JavaScript

Pokaże wam jak zrobić link w JavaScript do szybkiego zamknięcia okienka lub strony.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Zamykanie Okienka/Strony

Ocenia określony obiekt XML oraz referencję pierwszego potomka w węźle rodzica w liście węzłów potomków.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


XMLNode firstChild [AS 2]

Zwraca nazwę przestrzeni roboczej URI, która jest ulokowana z określonym prefixem dla węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode getNamespaceForPrefix [AS 2]

Artykuł ten nie będzie kursem programowania obiektowego, tylko pokazaniem jak ma się sprawa w nowym AS. Jeżeli chodzi o rozwój języka, to AS3 w odróżnieniu od swojego poprzednika wymusza na nas podejście obiektowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wskazówki dotyczące tworzenia zawartości

Wskazówki dotyczące tworzenia zawartości
Kategoria: Kursy > HTML


XMLNode getPrefixForNamespace [AS 2]

Zwraca prefix, który jest ulokowany z określoną nazwą przestrzeni roboczej URI dla węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode hasChildNodes [AS 2]

Określa czy XML obiekt posiada węzły potomków.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode insertBefore [AS 2]

Wstawia węzeł nowyPotomek do listy potomków obiektu XML, przed węzłem punktWlozenia .
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 129/145 |Nastpna
129:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors