Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Odliczanie pozostałego czasu od określonej daty w ActionScript 3.0

Skrypt oblicza w dniach, godzinach, minutach oraz sekundach czas pozostały do określonej daty ( w tym przypadku do 01 Stycznia 2010 ).
Kategoria: Flash > Skrypty


Różnice pomiędzy typami uint, int oraz Number

Czym się różnią uint, int i Number oraz kiedy i gdzie powinno się je używać.
Kategoria: Flash > Artykuły


Javascript Objekt Boolean

Obiekt Boolean jest obiektem opakowującym (ang. wrapper) dla wartości logicznych.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funckja caller

Określa funkcję, która powołuje się na aktualnie wykonywaną funkcje.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Javascript Funkcja constructor (Własność obiektu: Function)

Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja length (Własność obiektu: Function)

Określa liczbę argumentów oczekiwanych przez funkcję.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja apply (Metoda obiektu Function)

Pozwala zastosować metodę innego obiektu w kontekście innego obiektu
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja call (Metoda obiektu Function)

Pozwala wywołać metodę innego obiektu w kontekście innego obiektu
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja toSource (Metoda obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja toString (Metoda obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Poprzednia | 42/145 |Nastpna
42:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors