Loading:


JavaScript Funkcja call (Metoda obiektu Function)

Pozwala wywołać metodę innego obiektu w kontekście innego obiektu

Metoda obiektu: Function
Składniacall(thisArg[, arg1[, arg2[, ...]]])


ParametrythisArg  - Parametr do wywołania obiektu.


arg1, arg2, ...  - Argumenty dla obiektu.OpisMożesz przypisać różnice tego objektu kiedy wywołujesz istniejącą funkcję. ten odnosi się do bieżącego obiektu


Z wywołaniem możesz zapisać metodę i następnie dziedziczyć ja w inym obiekcie, bez potrzeby nadpisywania metody dla nowego objektu


Przykłady


Przykład: Zastosowanie call do łańcucha konstruktorów dla obiektu
Możesz wywołać łańcuhc konstruktorów dla obiektu, podobnie jak w java. W poniżyszm przykładzie konstruktor dla objektu produkt jest zdefiniowany z dwoma parametrami nazwa i wartość. Kolejny obiekt prod_dept inicjalizuje te unikalne zmienne i wywołuje konstruktor dla produktu w tym konstruktorze do inicjalizowania innych zmiennych


function product(name, value){

   this.name = name;

   if(value > 1000)

      this.value = 999;

   else

      this.value = value;

}function prod_dept(name, value, dept){

   this.dept = dept;

   product.call(this, name, value);

}prod_dept.prototype = new product();// od 5 jest mniejsza następnie ustawiana jest wartość 100

cheese = new prod_dept("feta", 5, "food");// od 5000 jest wyższa 1000, wartość będzie wynosić 999

car = new prod_dept("honda", 5000, "auto");


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors