Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Funkcja valueOf (Metoda obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja isPrototypeOf

isPrototypeOf pozwala na sprawdzenie czy instancja obiektu ma klasy w zapytaniu jako jeden z rodziców.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja unwatch (Metoda obiektu: Object)

Usuwa funkcję monitorującą ustawioną poprzez metodę watch.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja watch (Metoda obiektu: Object)

Obserwuje własność obiektu i wywołuje funkcję, kiedy nastąpi przypisanie wartości do tej własności.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Obiekt Date

Tworzy instancje Date, które pozwalają na pracę z danymi opisującymi datę i czas.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getFullYear (Metoda obiektu: Date)

Zwraca rok określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja setFullYear (Metoda obiektu: Date)

Ustawia kompletny rok dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getUTCFullYear (Metoda obiektu: Date)

Zwraca rok dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JacaScript Funkcja setUTCFullYear (Metoda obiektu: Date)

Ustawia pełen rok dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript constructor (Własność obiektu: Date)

Zwraca referencję do funkcji Date, która tworzy prototyp instancji. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do samej funkcji, nie zaś łańcuchem znaków zawierającym nazwę funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Poprzednia | 43/145 |Nastpna
43:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors