Loading:


JavaScript Obiekt Date

Tworzy instancje Date, które pozwalają na pracę z danymi opisującymi datę i czas.


Składnianew Date()
new Date(milisekundy)
new Date(dateString)
new Date(rok, miesiąc, dzień [, godzina, minuta, sekunda, milisekunda ])Parametrymilisekundy - Wartość całkowita reprezentująca liczbę milisekund od 1 stycznia 1970, godz. 00:00:00 UTC.dateString - Łańcuch znaków reprezentujący datę. Łańcuch znaków powinien być w formacie rozpoznawalnym przez metodę parse.rok -  Wartość całkowita reprezentująca rok. Dla zgodności (w celu uniknięcia problemu roku 2000) należy zawsze określać rok w pełnej formie, używając raczej 1998 niż 98.miesiąc -  Wartość całkowita reprezentująca miesiąc, począwszy od 0 dla stycznia, kończąc na 11 dla grudnia.dzień -  Wartość całkowita reprezentująca dzień miesiąca.godzina - Wartość całkowita reprezentująca godzinę (w formacie 24-godzinnym).minuta - Wartość całkowita reprezentująca część minutową odczytywanego czasu.second - Wartość całkowita reprezentująca część sekundową odczytywanego czasu.millisecond - Wartość całkowita reprezentująca część milisekundową odczytywanego czasu.OpisJeśli nie dostarczasz żadnych argumentów, konstruktor tworzy obiekt Date dla dzisiejszej daty i czasu stosownie do czasu lokalnego. Jeśli dostarczasz jakieś argumenty, lecz nie wszystkie, brakujące argumenty mają ustawioną wartość 0. Jeśli jednak dostarczasz jakieś argumenty, musisz dostarczyć co najmniej rok, miesiąc i dzień. Pominąć możesz godzinę, minuty, sekundy i milisekundy.
Data jest mierzona w milisekundach od północy 1 stycznia 1970 UTC. W jednym dniu jest 86,400,000 milisekund. Zakres wartości obiektu Date wynosi od -100,000,000 dni do 100,000,000 dni w stosunku do 01 stycznia 1970 UTC.
Obiekt Date zapewnia jednolite działanie bez względu na platformę.
Obiekt Date wspiera wiele metod UTC (uniwersalny czas światowy) i metody czasu lokalnego. UTC, także znany jako Greenwich Mean Time (GMT), odnosi się do czasu ustanowionego przez "światowy standard czasu" (ang. World Time Standard). Czas lokalny jest czasem, który zna komputer, na jakim jest wykonywany JavaScript.
Dla kompatybilności z obliczeniami milenijnymi (inaczej, syndromem roku 2000), powinieneś zawsze określić pełen rok, czyli na przykład, używa 1998, nie 98. Aby pomóc Ci w określeniu całego roku, JavaScript zawiera metody getFullYear, setFullYear, getUTCFullYear i setUTCFullYear.
Odwoływanie się do Date w kontekście innym niż konstruktor (np. bez operatora new) będzie zwracało ciąg reprezentujący aktualny czas.
Własnościconstructor: Określa funkcję, która tworzy prototyp obiektu. prototype: Pozwala dodać własności do obiektu Date.Metody statycznenow: Zwraca wartość liczbową odnoszącą się do aktualnego czasu.parse: Zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970, 00:00:00 czasu lokalnego do daty podanej jako argument string.UTC: Zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970, 00:00:00 czasu uniwersalnego do daty podanej jako zestaw liczb (parametry jak w najdłuższej formie konstruktora).Metody

getDate: Zwraca dzień miesiąca dla określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.getDay: Zwraca dzień tygodnia dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.getFullYear
: Zwraca rok określonej daty stosownie do czasu lokalnego.getHours: Zwraca godzinę określonej daty stosownie do czasu lokalnego.getMilliseconds: Zwraca milisekundy określonej daty stosownie do czasu lokalnego.getMinutes: Zwraca minuty w określonej dacie czasu lokalnego.


getMonth: Zwraca miesiąc w określonej dacie czasu lokalnego.getSeconds: Zwraca sekundy określone w dacie stosownie do czasu lokalnego.getTime: Zwraca wartość numeryczną przesyłając czas określonej daty stosownie do czasu
lokalnego.getTimezoneOffset: Zwraca czas przesunięcia wg strefy czasowej dla aktualnego czasu lokalnego. .getUTCDate: Zwraca dzień (date) miesiąca określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.getUTCDay: Zwraca dzień tygodnia określone w dacie stosownie do czasu uniwersalnego.getUTCFullYear: Zwraca rok określony w dacie stosownie do czasu uniwersalnego.getUTCHours: Zwraca godziny określone w dacie stosownie do czasu uniwersalnego.getUTCMilliseconds: Zwraca milisekundy określone w dacie stosownie do czasu uniwersalnego.getUTCMinutes: Zwraca minuty określone w dacie stosownie do czasu uniwersalnego.getUTCMonth
: Zwraca nazwę miesięcy określone w dacie stosownie do czasu uniwersalnego.getUTCSeconds: Zwraca sekundy określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.getYear Wycofywany  : Zwraca rok określonej daty stosownie do czasu lokalnego.setDate: Ustawia dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.setFullYear: Ustawia pełny rok dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.setHours: Ustawia godziny dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.setMilliseconds: Ustawia milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.setMinutes: Ustawia minuty dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.setMonth: Ustawia nazwę miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.setSeconds: Ustawia sekundy dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.setTime: Ustawia wartość obiektu Date stosownie do czasu lokalnego.setUTCDate: Ustawia dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.setUTCFullYear: Ustawia pełen rok dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.setUTCHours: Ustawia godzinę dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.setUTCMilliseconds: Ustawia milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.setUTCMinutes: Ustawia minuty dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


setUTCMonth: Ustawia miesiąc dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.setUTCSeconds: Ustawia sekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.setYear Wycofywany  : Ustawia rok dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.toGMTString Wycofywany  : Konwertuje datę na łańcuch znaków, używając konwencji czasu
GMT.toLocaleString: Konwertuje datę na łańcuch znaków (string), używając aktualnej lokalnej konwencji. Przesłania metodę Object.toLocaleString.toLocaleDateString: Zwraca datę (bez godziny) z obiektu Date jako ciąg znaków z wykorzystaniem lokalnych konwencji.toLocaleTimeString: Zwraca godzinę (bez daty) z obiektu Date jako ciąg znaków z wykorzystaniem lokalnych konwencji.toSource: Zwraca obiekt literału reprezentujący określony obiekt Date; możesz użyć tej wartości do tworzenia nowych obiektów. Przesłania metodę Object.toSource.toString: Zwraca łańcuch znaków, reprezentujący określony obiekt Date. Przesłania metodę Object.toString.toUTCString: Konwertuje datę na łańcuch znaków, używając do konwencji czasu uniwersalnego.valueOf: Zwraca wartość prostą obiektu Date. Przesłania metodę Object.valueOf.


Dodatkowo obiekt ten dziedziczy metody watch i unwatch z Object.

Przykłady


Przykład: Kilka sposobów na przypisywanie dat


Poniżej przedstawiono kilka przykładowych przypisań dat:

dzisiaj = new Date();
urodziny = new Date("December 17, 1995 03:24:00");
urodziny = new Date(1995,11,17);
urodziny = new Date(1995,11,17,3,24,0);Przykład: Obliczanie czasu trwania


Poniższy przykład pokazuje, jak określić czas, jaki minął pomiędzy dwoma datami:

// używając metod statycznych
var start = Date.now();
// zdarzenie, dla którego chciałbyś zmierzyć czas trwania:
zrobCosPrzezDlugiCzas();
var stop = Date.now();
var roznica_czasow = stop - start; // czas w milisekundach

// wykorzystując obiekty Date
var start = new Date();
// zdarzenie, dla którego chciałbyś zmierzyć czas trwania:
zrobCosPrzezDlugiCzas();
var stop = new Date();
var roznica_czasow = stop.getTime() - start.getTime(); // czas w milisekundach


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors