Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

setMask()

Przypisuje obiekt klip filmowy, który będzie stanowił maskę dla innego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


loadMovie() [AS 2]

Ładuje zwenętrzny plik SWF do głownego filmu SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


unloadMovie() [AS 2]

Usuwa załadowany plik SWF z głównego filmu SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


loadVariables() [AS 2]

Ładuje dane z zewnętrznego pliku tekstowego do głównego filmu SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


getBytesLoaded() [AS 2]

Zawiera informację o liczbie danych klipu filmowego (lub głównego filmu), pobranych przez odtwarzacz i umieszczonych w pamięci.
Kategoria: Flash > ActionScript


getBytesTotal() [AS 2]

Zawiera informacje o wielkości filmu lub klipu filmowego (w bajtach).
Kategoria: Flash > ActionScript


getSWFVersion() [AS 2]

Zwraca wersję odtwarzacza filmu Flasha.
Kategoria: Flash > ActionScript


onClipEvent() [AS 2]

Detektor zdarzeń dla klipów filmowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


attachSound() [AS 2]

Tworzy nowy klon pliku dźwiękowego (AIF lub WAV), dostepnego w bibliotece.
Kategoria: Flash > ActionScript


loadSound() [AS 2]

Wczytuje do obiektu Sound osobne źródło dźwięku MP3 (na ogół plik MP3).
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 9/145 |Nastpna
9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors