Loading:


onClipEvent() [AS 2]

listwa_czasowa.onClipEvent(zdarzenie) {

//kod

}

 

Detektor zdarzeń dla klipów filmowych. Funckja sprawdza czy został wykonany warunek dla klipu filmowego, jeśli tak, wtedy kod zostaje zinterpretowany w filmie. onClipEvent() może wykryć dziewięć różnych zdarzeń.

 

Możliwe metody dla funkcji onClipEvent():

 

Metoda Metoda zdarzenia Definicja Sposób użycia
load onLoad

To zdarzenie zachodzi gdy:

a) klon klipu filmowego po raz pierwszy pojawia się na obrazie,

b) dodawany jest nowy klon przy użyciu polecenia attachMovie() lub duplicateMovieClip(),

c) zewnętrzny plik SWF jest ładowany do klipu filmowego

Uwaga:

Metoda onLoad nie działa poprawnie na poszczególnych klonach. Gdy film Flasha jest wczytywany na wybrany poziom, lub do klonu klipu filmowego, wszystkie istniejące metody są zastępowane nowymi (dotyczy to także onLoad). Sposób użycia tej metody zawiera sąsiednia kolumna. Metoda onLoad przydaje się do ustawiania parametrów w kodzie ActionScript.

onClipEvent(load){

trace(_name + "został załadowany.");

};

lub

movieclip.prototype.onLoad = function() {

trace ("Załadowanie filmu lub klipu filmowego.");

};

dla komponentów:

var przycisk = mój_klip.attachMovie(" Button", "cbtPrzełącznik", 1);

przycisk.onLoad = function(){

this.label = "Przełączony przycisk";

};

unLoad onUnload

Zdarzenie zachodzi gdy:

a) klip filmowy opuści obraz (zaraz po odtworzeniu ostatniego ujęcia, na głównej listwie czasowej),

b) zewnętrzny plik SWF zostaje usunięty z klipu filmowego

Po wykryciu tego zdarzenia akcje zagnieżdżone wewnątrz detektora zostaną wykonane przed ewentualnym skryptem, zawartym w listwie czasowej klipu.

onClipEvent(unload) {

trace (_name + " został usunięty.");

};

lub

mój_klip.onUnload = function() {

trace (this._name + " został usunięty.");

};

enterFrame onEnterFrame To zdarzenie zachodzi przy odtwarzaniu każdego kolejnego klonu klipu filmowego. Akcje zagnieżdżone w detektorze zdarzenia wykonywane są po skryptach, zawartych w listwie czasowej klipu filmowego. Zauważ, że zdarzenia enterFrame zachodzą ciągle (z tą samą częstotliwością, z jaką odtwarzane są klatki filmu), niezależnie od tego, czy rzeczywiście są wyświetlane jakiekolwiek ujęcia.

onClipEvent(enterFrame) {

trace (_name + " jest odtwarzany.");

};

lub

_root.mój_klip.onEnterFrame = function() {

trace (_name + " jest odtwarzany.");

};

mouseMove onMouseMove To zdarzenie zachodzi przy każdym ruchu myszy. W połączeniu z metodą hitTest, pozwala na wykorzystywanie ruchów myszy nad klonem klipu filmowego. W chwili poruszenia myszy aktywacja skrypty wystąpi we wszystkich klonach klipów filmowych, zaiwerających detektor tego zdarzenia.

onClipEvent(mouseMove) {

mójX = _root._xmouse;

mójY = _root._ymouse;

if (this.hitTest(mójX, mójY, true) == true) {

trace ("Ruch myszy nad klipem filmowym.");

}

};

lub

klip_.onMouseMove = function() {

mójX = _root._xmouse;

mójY = _root._ymouse;

if (this.hitTest(mójX, mójY, true) == true) {

trace ("Ruch myszy nad klipem filmowym.");

}

updateAfterEvent();

};

mouseDown onMouseDown To zdarzenie wystąpi za każdym razem, gdy jest naciśnięty lewy klawisz myszy (niezależnie od położenia kursora na obrazie). Aktywacja skryptu wystąpi we wszystkich klonach klipów filmowych, zawierających detektor tego zdarzenia.

onClipEvent(mouseDown) {

mójX = _root._xmouse;

mójY = _root._ymouse;

if (this.hitTest(mójX, mójY, true) == true) {

trace ("Naciśnięcie myszy na: " + this._name);

}

};

lub

klon.onMouseDown = function() {

mójX = _root._xmouse;

mójY = _root._ymouse;

if (this.hitTest(mójX, mójY, true) == true) {

trace ("Naciśnięcie myszy na: " + this._name);

}

};

mouseUp onMouseUp Zdarzenie to zostanie wyzwolone, gdy zostanie zwolniony lewy klawisz mhyszy. Aktywacja skryptu nastąpi we wszystkich klonach klipów filmowych, zawierających detektor tego zdarzenia.

onClipEvent(mouseUp) {

mójX = _root._xmouse;

mójY = _root._ymouse;

if (this.hitTest(mójX, mójY, true) == true) {

trace ("Zwolnienie klawisza myszy na klipie filmowym");

}

};

lub

klip.onMouseUp = function() {

mójX = _root._xmouse;

mójY = _root._ymouse;

if (this.hitTest(mójX, mójY, true) == true) {

trace ("Zwolnienie klawisza myszy na klipie filmowym");

}

};

keyDown onKeyDown

Zdarzenie to wykrywa wciśnięcie klawisza na klawiaturze. W połączeniu z metodą Key.getCode możesz użyc detektora tego zdarzenia do wykrywania naciśnięcia określonych kombinacji klawiszy.

Uwaga:

Do wykrywania zdarzenia naciśnięcia  klawisza lepiej użyć Key.addlistener() z obiektem nasłuchującym.

onClipEvent(keyDown) {

nowyKlawisz = Key.getCode();

mójKlawisz = Key.UP;

if (nowyKlawisz == mójKlawisz) {

trace ("Jest naciśnięta strzałka w górę");

}

};

keyUp onKeyUp To zdarzenie polega na zwolnieniu klawisza na klawiaturze. Działa podobnie do zdarzenie keyDown.

onClipEvent(keyDown) {

nowyKlawisz = Key.getCode();

mójKlawisz = Key.LEFT;

if (nowyKlawisz == mójKlawisz) {

trace ("Zwolniono klawisz strzałki w lewo.");

}

};

data onData

To zdarzenie zachodzi gdy:

a) akcja loadMovie pobrała plik SWF i umieściła go w klipie filowym,

b) zakończono ładowanie danych z pliku lub skryptu za pomocą akcji loadVariables (celem był klon klipu filmowego).

onClipEvent(data) {

trace ("Otrzymano nowe dane");

};

lub

klip.onData = function() {

trace ("Otrzymano nowe dane");

};

 

Kompatybilność: Flash5+Napisz Artyku³

Listing

//funkcja zadziała jeśli kursor myszki się poruszy, efektem będzie wyświetlanie klipu filmowego w tym samym miejscu co się znajduje kursor. metoda updateAfterEvent, informuje Flasha by odświeżył ekran po wykryciu ruchu myszy, co zapewnia płynniejszy ruch obiektu
onClipEvent (mouseMove) {
this._x = _root._xmouse;
this._y = _root._ymouse;
updateAfterEvent();
};
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors