Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip onSetFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy uzyska skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onUnload [AS 2]

Wywołuje się, gdy pierwsza klatka klipu filmowego jest usunięta z listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


Animacja odbijania z punktu A do punktu B za pomocą Sinusa w AS3

Skrypt tworzy animację przesuwania się piłki z wygładzaniem/ opóźnieniem tuż przy punktach skrajnych.
Kategoria: Flash > Skrypty


Efekt pulsacyjnej animacji piłki w ActionScript 3

Skrypt tworzy efekt gładkiego powiększania oraz pomniejszania piłki na scenie, za pomocą Sinusa.
Kategoria: Flash > Skrypty


MovieClip opaqueBackground [AS 2]

Kolor krycia klipu filmowego (nie przezroczysty) tła, określony w formie RGB heksadecymalnej.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _parent [AS 2]

Referencja do klipu filmowego lub obiektu, który zawiera aktualny klip filmowy lub obiekt.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip play [AS 2]

Rozpoczyna odtwarzanie listwy czasowej od aktualnej pozycji w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip prevFrame [AS 2]

Przenosi odtwarzanie filmu do poprzedniej klatki oraz zatrzymuje ją.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _quality [AS 2]

Ustawia lub odzyskuje renderingu jakości użytego w pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip removeMovieClip [AS 2]

Usuwa instancję klipu filmowego stworzonego przez użycie: duplicateMovieClip(), MovieClip.duplicateMovieClip(), MovieClip.createEmptyMovieClip(), lub MovieClip.attachMovie().
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 89/145 |Nastpna
89:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors