Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

tidy_set_encoding

Ustawia kodowanie znaków narodowych dla dokumentów wejściowych i wyjściowych.
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_setopt

tidy_setopt() uaktualnia określoną opcję przypisując jej nową wartość
Kategoria: Funkcje > PHP


pcntl_setpriority

Ustawia priorytet pid
Kategoria: Funkcje > PHP


HTML <fieldset> - Tworzy ramkę dookoła zawartości

Znacznik <fieldset> rysuje ramkę dookoła swojej zawartości.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <frameset> - tworzy grupę ramek

Znacznik <frameset> służy do utworzenia grupy ramek, z których każda może zawierać w sobie osobny dokument. W najprostszym przypadku znacznik <frameset> określa jedynie ile wierszy i/lub kolumn ma zostać utworzonych. Wymagane jest użycie atrybutu rows lub cols.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <legent> - definiuje etykiete

Znacznik <legent> służy do zdefiniowana etykiety wyświetlanej na granicy ramki utworzonej za pomocą znacznika <fieldset>.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <noframes> - Część dla przeglądarek nie obsługujących ramek

Znacznik <noframes> służy do umieszczenia w stronie HTML części dla przeglądarek które nie obsługują ramek. Ten znacznik powinien być umieszczony wewnątrz znacznika <frameset>.
Kategoria: Kursy > HTML


BitmapData setPixel [AS 2]

Ustawia kolor dla pojedynczego pikselu dla obiektu BitmapData.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData setPixel32 [AS 2]

Ustawia kolor dla pojedynczego pikselu dla obiektu BitmapData.
Kategoria: Flash > ActionScript


PDF_encoding_set_char

Dodaje nazwe znaku i/lub wartość Unicode niestandardowego kodowania
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 19/32 |Nastpna
19:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors