Loading:


BitmapData setPixel [AS 2]

Klasa: BitmapData

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

public setPixel(x:Number, y:Number, kolor:Number) : Void

 

Ustawia kolor dla pojedynczego pikselu dla obiektu BitmapData. Kanał alfa nie zostaje tutaj uwzględniony. Wartość RGB koloru jest brana jako nie zmieszana wartość koloru.

 

Przykład:

 

import flash.display.BitmapData;

var myBitmapData:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00CCCCCC);

var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc.attachBitmap(myBitmapData, this.getNextHighestDepth());

mc.onPress = function() {
    this.onEnterFrame = sketch;
}

mc.onRelease = function() {
    delete this.onEnterFrame;
}

function sketch() {
    myBitmapData.setPixel(_xmouse, _ymouse, 0x000000);
}Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38473
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors