Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Rectangle setEmpty [AS 2]

Ustawia wszystkie właściwości obiektów Rectangle na 0.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection onSetFocus [AS 2]

Wykonuje się, gdy skupienie dla pola wejściowego zostanie zmienione.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection setFocus [AS 2]

Nadaje skupienie dla danego pola tekstowego, lub klipu filmowego określonego przez parametr.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection setSelection [AS 2]

Ustawia porządek zaznaczenia, aktualnego skupionego pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getPan [AS 2]

Zwraca poziom ułożenie dźwięku w głośnikach przez ostatnie wywołanie setPan(), jako liczbę z przedziału -100 (lewy kanał) do +100 (prawy kanał).
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getTransform [AS 2]

Zwraca informację transformacyjną dźwięku dla określonego obiektu Sound ustawioną przez ostatnie wywołanie metody Sound.setTransform() .
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound setPan [AS 2]

Określa jak dźwięk jest odtwarzany, w prawym oraz lewym kanale (głośniki).
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound setTransform [AS 2]

Określa jak dźwięk jest odtwarzany, w prawym oraz lewym kanale (głośniki).
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound setVolume [AS 2]

Ustawia głośność dla obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagesetbrush

Ustawia pędzel który będzie użyty we wszystkich rysowanych liniach
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 29/32 |Nastpna
29:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors