Loading:


Sound getPan [AS 2]

Klasa: Sound

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Zwraca poziom ułożenie dźwięku w głośnikach przez ostatnie wywołanie setPan(), jako liczbę z przedziału -100 (lewy kanał) do +100 (prawy kanał).Napisz Artyku³

Listing

var bar_width:Number = 200;
this.createEmptyMovieClip("bar_mc", this.getNextHighestDepth());
with (bar_mc) {
    lineStyle(4, 0x000000);
    moveTo(0, 0);
    lineTo(bar_width+4, 0);
    lineStyle(0, 0x000000);
    moveTo((bar_width/2)+2, -8);
    lineTo((bar_width/2)+2, 8);
}
bar_mc._x = 100;
bar_mc._y = 100;

this.createEmptyMovieClip("knob_mc", this.getNextHighestDepth());
with (knob_mc) {
    lineStyle(0, 0x000000);
    beginFill(0xCCCCCC);
    moveTo(0, 0);
    lineTo(4, 0);
    lineTo(4, 10);
    lineTo(0, 10);
    lineTo(0, 0);
    endFill();
}
knob_mc._x = bar_mc._x+(bar_width/2);
knob_mc._y = bar_mc._y-(knob_mc._height/2);

knob_mc.left = knob_mc._x-(bar_width/2);
knob_mc.right = knob_mc._x+(bar_width/2);
knob_mc.top = knob_mc._y;
knob_mc.bottom = knob_mc._y;

knob_mc.onPress = function() {
    this.startDrag(false, this.left, this.top, this.right, this.bottom);
};
knob_mc.onRelease = panSound;
knob_mc.onReleaseOutside = panSound;

function panSound():Void { {
    this.stopDrag();
    var multiplier:Number = 100/(this.right-this.left)*2;
    var pan:Number = (this._x-this.left-(bar_width/2))*multiplier;
    moj_sound.setPan(pan);
    pan_txt.text = moj_sound.getPan();
};

var moj_sound:Sound = new Sound();
moj_sound.loadSound("muzyka2.mp3", true);
this.createTextField("pan_txt", this.getNextHighestDepth(), knob_mc._x, knob_mc._y+knob_mc._height, 20, 22);
pan_txt.selectable = false;
pan_txt.autoSize = "center";
pan_txt.text = moj_sound.getPan();
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors