Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XMLUI set [AS 2]

Ustawia własne ciągłą obrysowaną modulację (CSM) na podstawie danych z tabeli dla czcionki.
Kategoria: Flash > ActionScript


Dostępne funkcje dla UPDATE - MySQL

Zwraca ciąg znaków, który zawiera wszystkie znaki określone przez korespondującą metodę TextSnapshot.setSelected() .
Kategoria: Skrypty > SQL


Enkapsulowanie Kolekcji - metoda Refaktoryzacji

Określa kolor, do użycia, kiedy wybrany tekst zostaje zaznaczony przez metodę TextSnapshot.setSelected().
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


TextRenderer setAdvancedAntialiasingTable [AS 2]

Określa kolor, do użycia, kiedy wybrany tekst zostaje zaznaczony przez metodę TextSnapshot.setSelected().
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getSelectedText [AS 2]

Modyfikuje wartość określonej właściwości aktualnego dialogu XMLUI.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot setSelectColor [AS 2]

Za pomocą polecenia UPDATE możemy zmienić zawartość kolumn w istniejących wierszach tablicy. Słowo SET wskazuje, które kolumny będziemy zmieniać oraz co będzie ich nową zawartością.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot setSelected [AS 2]

Tym razem pokażę jak dzięki ini_set() stworzyć włąsny plik php.ini...
Kategoria: Flash > ActionScript


Własny plik php.ini dzięki ini_set()

Brak
Kategoria: Skrypty > PHP


Przemieszczanie się między podstronami za pomocą php

Metoda tą nadajemy na klasę, która oferuje ustawienie oraz pobranie kolekcji przez get i set oraz zamiany ich na właściwość tylko do odczytu i dodanie add() i remove() metod dla pojedynczego elementu.
Kategoria: Skrypty > PHP


Enkapsulowanie Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Metode ma na celu, zmienę klasy z publiczną wartością (zmienną) na prywatną oraz dodaniu dwóch metody get() i set().
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Poprzednia | 31/32 |Nastpna
31:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors