Loading:


Własny plik php.ini dzięki ini_set()

Tym razem pokażę jak dzięki ini_set() stworzyć włąsny plik php.ini. Wszelkie informacje będą zawarte w kodzie php. Informacje o zmiennych php znajdziemy pod adresem: http://pl2.php.net/manual/en/ini.list.php Nas interesują te przy których jest PHP_INI_ALL. A wiec zaczynamy:Napisz Artyku³

Listing

<?php

/* Oto plik konfiguracyjny zmianiający ustawienia php.ini tylko na czas otwarcia strony.
Aby ustawienia te były akcpetowane należy do kazdej strony dołączyć następujący kod:
require('php.ini);
Jeżeli serwer oferuje taka możliwosć najlepiej jest przenieść ten plik poza katalog publiczny i podać ścieżkę bezwzględna do pliku.
UWAGA! Skrypt do działania wymaga włączonej obsługi ini_set
*/


# Początek konfiguracji

# Maksymalny czas oczekiwania na wykonanie skryptu

ini_set('max_execution_time', '10');

/* Komunikowanie błędów przez PHP. Tabela nazw + ID.
UWAGA! W przypadku ustalenia kilku opcji na raz phpinfo() zwróci ID o wartosci sumy numerów ID ustalonych opcji.

1       E_ERROR
2       E_WARNING
4       E_PARSE
8       E_NOTICE
16      E_CORE_ERROR
32      E_CORE_WARNING
64      E_COMPILE_ERROR
128     E_COMPILE_WARNING
256     E_USER_ERROR
512     E_USER_WARNING
1024    E_USER_NOTICE
6143    E_ALL
2048    E_STRICT
4096    E_RECOVERABLE_ERROR
8192    E_DEPRECATED
16384   E_USER_DEPRECATED
*/


ini_set('error_reporting', E_ERROR | E_WARNING); //Wyświetla tylko błędy i ostrzeżenia

# Logi błedów PHP

ini_set("log_errors", 'On'); //Włączenie log_errors
ini_set("error_log", "sciezka_do_pliku"); //Ścieżka do pliku logowania

# Adres nadawce wiadomosci email

ini_set("sendmail_from", 'adres_email');

ini_set("memory_limit", "128M"); // Limit pamięci dla skryptu

#Koniec konfiguracji

?>
Dodano przez: eider Ranga: Poziom 10 Punktów: 400
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors