Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa Button [AS 2]

Opis, spis metod oraz właściwości, przykład wykorzystania klasy Button.
Kategoria: Flash > ActionScript


PDF_end_font

Zakańcza 3 typy definicji czcionki
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_end_glyph

Kończy znak definicji dla typu 3 czcionek
Kategoria: Funkcje > PHP


HTML <span> - służy do zgrupowania elementów typu inline

Znacznik <span> służy do zgrupowania elementów typu inline (np. słów w tekście albo obrazków), zazwyczaj w celu przypisania im określonego stylu.
Kategoria: Kursy > HTML


Łączenie dwóch tabel z użyciem klauzuli where - SQL

Połączenie dwóch tabeli w jedną, z użyciem where, w języku MySQL, Oracle oraz innych..
Kategoria: Skrypty > SQL


Otwieranie zewnętrznego linku w ActionScript 2 oraz 3

Artykuł opisuje różnice między otwieraniem linków zewnętrznych w środowisku Flash ActonScript 2.0 oraz 3.0 .
Kategoria: Flash > Skrypty


Używanie własnych typów kolumn, użycie DOMAIN w SQL

Język SQL udostępnia nam funkcje tworzenie własnych typów dla kolumn w tabelach w bazach danych.
Kategoria: Artykuły > SQL


JavaScript Własność constructor (Własność obiektu: Array)

Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest odniesieniem do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja prototype (Własność obiektu: Function)

Wartość instancji od której są tworzone poszczególne klasy. Każdy obiekt, który może zostać utworzony poprzez wywołanie konstruktora funkcji posiada wspólną własność prototypu funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Wysyłanie zmiennych do pliku PHP w ActionScript 3.0 - tablica GET

Skrypt pokazuje jak wysłać wartości przez odtwarzacz Flash z AS 3 językiem z filmu do pliku PHP, oraz jak je później odebrać w pliku wynikowym PHP. Przykład wykorzystuje do tego celu metody typu GET.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 11/27 |Nastpna
11:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors