Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Capabilities playerType [AS 2]

Ciąg liczbowy określający typ odtwarzacza.
Kategoria: Flash > ActionScript


Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 4

Omówione w tym rozdziale będą między innymi: - typy danych, czyli zmiennych ( String, int, Array, Capabilities, ... ) - operatory matematyczne ( +, /, -, %, ... ) - kontrolery nasłuchiwawcze ( addEventListener ) - kolekcjoner śmieci, czyli Pan od sprzątania :] ( Garbage Collector ) - wyjątki oraz obsługa błędów ( Exceptions and Error Handling ) Przygotujcie i skupcie się, bo to naprawdę potrzebne i ważne rzeczy ;]
Kategoria: Flash > Kursy


Wykrywanie wciśniętego klawisza klawiatury w ActionScript 3.0

Skrypt pokazuje jak za pomocą zewnętrznej klasy AS o nazwie Wcisnieto, można sprawdzić jaki klawisz został naciśnięty. Przykład wyświetla aktualny klawisz, jego znak oraz kod.
Kategoria: Flash > Skrypty


Różnice pomiędzy typami uint, int oraz Number

Czym się różnią uint, int i Number oraz kiedy i gdzie powinno się je używać.
Kategoria: Flash > Artykuły


Javascript Funkcja constructor (Własność obiektu: Function)

Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja isPrototypeOf

isPrototypeOf pozwala na sprawdzenie czy instancja obiektu ma klasy w zapytaniu jako jeden z rodziców.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript constructor (Własność obiektu: Date)

Zwraca referencję do funkcji Date, która tworzy prototyp instancji. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do samej funkcji, nie zaś łańcuchem znaków zawierającym nazwę funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript prototype (Właściwość obiektu: Date)

Reprezentuje prototyp dla tej klasy. Można używać prototypu do dodawania własności lub metod wszystkim instancjom klasy. Aby uzyskać więcej informacji o prototypach, zobacz Function.prototype.
Kategoria: Funkcje > Javascript


PDF_pcos_get_number

Pobiera wartość ścieżki pCOS z typem number lub boolean
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_pcos_get_stream

Pobiera zawartość ścieżki pCOS z typem stream, fstream, lub string
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 12/27 |Nastpna
12:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors