Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Konwertowanie klas [ cast ] w ActionScript 3.0

Skrypt pokazuje jak dodać, wyświetlić w PHP i Smarty kilka wartości do tablic asocjacyjnych będących odzwierciedleniem jednego rekordu.
Kategoria: Flash > Kursy


Sprawdzanie typu zmiennej - operator 'is' w ActionScript 3.0

W przypadku konwertowania liczby typu int na typ String, czyli ciągu znaku należy wykonać podany skrypt:
Kategoria: Flash > Kursy


Dodawanie oraz wyświetlanie danych z tablicy asocjacyjnej - symulacja obiektów

Świetna biblioteka wykorzystująca jQuery, zawierająca narzedzia do tworzenia nowoczesnych interfejsów użytkownika, jest to świetne dopełnienie UI od jQuery
Kategoria: Skrypty > PHP


Konwertowania liczby na ciag znaków - konwersja int na String

Konwertowanie klas w AS3 jest dostępne przez operator as, przykład poniżej konwertuje typ String jako Tablicę Array.
Kategoria: Skrypty > JAVA


jQuery TOOLS - biblioteka dla interfejsu użytkownika

Aby sprawdzić typ danej zmiennej należy użyć operator "is", która zwraca TRUE lub FALSE.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Pobieranie nazwy klasy bazowej dla danego obiektu - getClass [ AS 3 ]

Skrypt tworzy funkcję dla klasy, o nazwie getClass(obiekt), która przyjmuje dowolny obiekt przekazany oraz zwraca bazową nazwę klasy tego elementu.
Kategoria: Flash > Skrypty


Zarządzanie ścieżkami dostępu w skryptach PHP

Dzięki temu artykułowi dowiesz się, jak podczas pisania skryptów PHP nie pogubić się w ścieżkach dostępu do wszystkich plików dzięki kilku prostym i przemyślanym zasadom.
Kategoria: Kursy > PHP


Nadawanie szerokości i wysokości dla obiektu Sprite w ActionScript 3

Przy nadawaniu na nowo powstały obiekt typu Sprite wysokości i szerokości (width, height) obiekt znika ze sceny, dlaczego się tak dzieje?
Kategoria: Flash > Skrypty


Walidacja czy pola typu checkbox są zaznaczone - jQuery

Skrypt sprawdza czy został zaznaczony któryś z pól checkbox przy użyciu biblioteki jQuery.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Używanie jQuery od Google na własnej stronie - Google JSAPI

Google daje nam możliwość importowania różnych bibliotek JavaScript takich jak: jQuery czy Prototype z jego własnego serwera, dzięki temu zużywamy mniej naszego transferu, ścieżki dostępu są zawsze takie same i jest to wygodniejsze.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Poprzednia | 22/27 |Nastpna
22:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors