Loading:


Zarządzanie ścieżkami dostępu w skryptach PHP

Duże skrypty PHP składają się z dziesiątek lub nawet setek plików ułożonych w równie dużej liczbie katalogów. Aby zapanować nad tak dużą strukturą, potrzebujemy przemyślanego planu, dzięki któremu nie pogubimy się w tym wszystkim. W tym artykule jednak nie będę skupiał się na zasadach organizowania skryptu w pliki oraz rozmieszczania ich w folderach. Zamierzam omówić równie istotne zagadnienie – jak nauczyć skrypt PHP bezproblemowo odnajdywać potrzebne nam aktualnie pliki? Wielu początkujących ma z tym problem; sam także pamiętam swoje zmagania z dawnych lat – dojście do optymalnego i elastycznego rozwiązania zajęło mi trochę czasu.Katalog roboczy


Aby odnaleźć jakiś plik na twardym dysku, musimy znać do niego ścieżkę dostępu pokazującą, jak z pewnego wyróżnionego punktu trafić do niego poprzez kolejne katalogi. We współczesnych systemach operacyjnych oraz interpreterach skryptów (także PHP) istnieją przynajmniej dwa takie punkty. Jednym z nich jest korzeń systemu plików. W klonach Uniksa, mamy słynny slash, od którego rozpoczynają się wszystkie ścieżki, natomiast w Windowsach - literę odpowiedniego dysku. Drugi punkt to katalog roboczy, zależny już od konkretnego programu, który analizujemy. Według założeń, program powinien wykonywać swoją pracę właśnie w nim. Nie zgłębiając się w szczegóły, dla skryptów PHP obsługujących strony WWW, najczęściej będzie to ten sam folder, w którym uruchomiony skrypt się znajduje. Oto prosty przykład: nasza strona siedzi sobie w /home/mojserwis/www/. Mamy tam plik index.php oraz katalog foo, gdzie znajduje się jeszcze jeden plik: bar.php. Uruchamiamy localhost/index.php oraz http://localhost/foo/bar.php. Jakie będą katalogi robocze ustawione dla każdego ze skryptów? Łatwo sprawdzić, że dla pierwszego z nich katalogiem głównym będzie /home/mojserwis/www/, zaś dla drugiego - /home/mojserwis/www/foo/.Z oczywistych względów nasz skrypt nie może polegać na odnajdywaniu plików względem korzenia systemu plików, gdyż w ten sposób uzależniamy się od systemu operacyjnego. Co więcej, chociaż znamy układ katalogów na naszym dysku, nie możemy mieć pewności, w jaki sposób zorganizuje go sobie administrator właściwego serwera, który będzie obsługiwać naszą stronę. Jednak także katalog roboczy sprawia dużo kłopotów. Pokażę to na przykładzie. Utwórz sobie następującą strukturę katalogową gdzieś na swoim dysku twardym: 1. data/
 2. data/config.php
 3. libs/library.php
 4. www/script1.php
 5. www/subdir/script2.php

Do pliku config.php wpisz cokolwiek, jego treść jest dla nas zupełnie nieistotna. library.php niech zawiera następujący kod:    if(!file_exists('../data/config.php'))
    {
        echo 'Plik konfiguracyjny nie istnieje!';
    }
    else
    {
        echo 'Plik konfiguracyjny istnieje.';
    }
?>

Teraz w obu plikach script1.php oraz script2.php musimy dołączyć naszą „bibliotekę”:

 // script1.php
	require('../libs/library.php');
?>
 // script2.php
	require('../../libs/library.php');
?>

Oczywiście pragniemy, aby nasza biblioteka zachowywała się tak samo bez względu na to, który z głównych plików ją dołączy: powinna w każdym przypadku wykryć obecność pliku konfiguracyjnego, wypisując stosowny komunikat. Jednak po uruchomieniu okazuje się, że tak nie jest. O ile script1.php wyświetla poprawnie „Plik konfiguracyjny istnieje.”, to script2.php atakuje nas komunikatem o braku takowego!

Popatrzmy, co dzieje się za kulisami. W PHP każda ścieżka zaczynająca się od ./ lub ../ oznacza, że chcemy poszukiwać pliku względem aktualnego katalogu roboczego. Zatem żeby script1.php odnalazł library.php, musimy najpierw wyskoczyć katalog wyżej (../), później zejść do libs i dopiero wtedy dostaniemy nasz plik. Ze script2.php musimy już wyskoczyć dwa katalogi wyżej. Aby z libs.php trafić do konfiguracji, musimy wyjść katalog wyżej i wejść do data. Jednak kończąc nasze rozumowanie w tym miejscu, omijamy kluczową informację: operacje require() oraz include() nie zmieniają katalogu roboczego! Wszystko zawsze odbywa się względem katalogu, w którym znajduje się uruchomiony skrypt główny. W przypadku script1.php przykład działa, ponieważ stąd również możemy dotrzeć do konfiguracji, skacząc raz do góry i wchodząc do data, a tak się składa, że dokładnie identyczna sekwencja kroków doprowadzi nas tam z biblioteki. Skrypt drugi nie ma tyle szczęścia. Skacząc do góry tylko raz, w rzeczywistości wylądujemy dopiero w www/, a tam żadnego katalogu data nie ma.

Postępując dalej w ten sposób nawet gdy pamiętamy o niezmienianiu się katalogu roboczego, możemy wciąż zagonić się w ślepy zaułek. Typowy skrypt to znacznie więcej, niż trzy katalogi na krzyż z paroma plikami. Jeśli dalej będziemy próbowali pisać każdą ścieżkę na sztywno w kodzie, natkniemy się na następne problemy:

 1. Nasze biblioteki i moduły będą mogły pracować tylko na jednym ustawieniu katalogu roboczego. Jeżeli będzie chciał z nich skorzystać skrypt leżący np. w jakimś podkatalogu, nie będzie to możliwe.
 2. Tworząc kod, musimy pamiętać o naszych zawirowaniach z katalogiem roboczym, a o tym można czasem z rozpędu zapomnieć i wstawić ścieżkę względem położenia biblioteki.
 3. Praktycznie pozbawiamy się możliwości przeorganizowania struktury katalogowej. Próbując zmienić nazwę jednego katalogu czy jego położenie, musimy wpierw odnaleźć w całym kodzie wszystkie korzystające z niego ścieżki i ręcznie je pozmieniać.

Tak czy inaczej, jasne jest, że tak się skryptów nie pisze.

Zasady wstępne

Jeżeli coś ma działać dobrze, a nie udawać, że działa, musi mieć ręce i nogi, czyli jakieś ścisłe oraz przemyślane zasady, według których pracuje. Również i my, aby zapanować nad chaosem ścieżek, spróbujemy sobie takie wynaleźć. Aby wysiłek miał sens, musimy na wstępie założyć, że opracowane rozwiązanie będzie przestrzegane w całym skrypcie.

Zastanówmy się najpierw, co jest główną wadą katalogu roboczego. Wszystkie nasze kłopoty wynikały z tego, że zmieniał się on w zależności od tego, gdzie leżał wywoływany skrypt. Gdy był to jakiś podkatalog, całość zaczynała się sypać, ponieważ żadna ścieżka nie uwzględniała dodatkowego skoku w górę, który powinna wykonywać, aby trafić tam, gdzie chcemy. Idealnym rozwiązaniem byłoby wyróżnienie jakiegoś katalogu i podawanie ścieżek względem niego – w sumie identycznie robią systemy plików na dysku twardym. Najlepiej do wyróżnienia nadaje się główny katalog projektu, w którym trzymamy wszystkie jego pliki. Jest to najwyżej położona lokalizacja i zawsze można z niej trafić wszędzie, schodząc wyłącznie w dół, bez wykonywania skoków do katalogu nadrzędnego. W naszym przytoczonym wyżej przykładzie wyróżniamy więc folder, w którym trzymamy www, libs oraz data. Prawidłową ścieżką jest więc libs/library.php bądź data/config.php, zaś ../libs/library.php już nie, ponieważ pokazuje ona drogę z jednego z podkatalogów, a nie głównego.

Drugim ważnym krokiem będzie wyeliminowanie ścieżek z kodu modułów, bibliotek itd. Zakładamy, że te elementy skryptu nie muszą na starcie wiedzieć, gdzie znajdują się potrzebne im dane. Przecież te informacje mogą otrzymać z innego źródła już po uruchomieniu, zaś rola programisty ograniczy się tylko do wskazania, który rodzaj zasobów powinien je interesować. Następstwem takiego posunięcia jest konieczność napisania jakiegoś zarządcy, który tuż po uruchomieniu wygeneruje wszystkie ścieżki, bazując na aktualnych ustawieniach katalogu roboczego, a później umieści je w łatwo dostępnym miejscu. Wbrew pozorom, mechanizm ten jest wyjątkowo prosty. Wystarczy wykorzystać do jego stworzenia główny plik startowy skryptu (zwany często bootstrap.php, common.php lub podobnie), który w pierwszym kroku utworzy zbiór stałych z potrzebnymi ścieżkami, następnie załaduje niezbędne biblioteki, zainicjuje obiekty oraz zwróci sterowanie modułowi. Ponieważ plik ten odpalany jest zwykle przez inną część skryptu, a nie przez przeglądarkę, możemy wprowadzić ostatnie korekty i ostatecznie podsumować cały patent:

 1. Plik PHP uruchamiany z przeglądarki musi jedynie znać swoje położenie względem głównego katalogu oraz ścieżkę do pliku startowego. Musi jakoś udostępnić te dane i uruchomić plik startowy.
 2. Plik startowy zna położenie wszystkich elementów względem katalogu głównego. Na podstawie informacji o katalogu roboczym generuje wszystkie ścieżki, udostępnia je skryptowi oraz inicjuje działanie wszystkich obiektów.
 3. Moduł, który może znajdować się zarówno w uruchomionym z przeglądarki pliku, jak też i w innym miejscu (rozwiązanie spotykane we frameworkach), nie wie nic o żadnych ścieżkach. Gdy potrzebuje odczytać jakiś plik, odwołuje się do odpowiednich stałych pokazujących, gdzie leży interesujący go zasób.

Zwróćmy uwagę na zalety tego rozwiązania:

 1. Zmieniając organizację katalogów, musimy jedynie wyedytować definicje stałych w pliku startowym oraz przenieść pliki. Skrypt automatycznie dostosuje się już do nowych ustawień.
 2. Moduły nie muszą martwić się o ścieżki. Mają bowiem gwarancję, że korzystając z odpowiednich stałych, plik startowy zadbał już o skierowanie ich we właściwe miejsce z uwzględnieniem aktualnego katalogu roboczego.

Przejdźmy teraz do implementacji.

Implementacja

Na podstawie utworzonej wyżej struktury katalogowej, pokażę teraz, jak w praktyce zaimplementować nasze rozwiązanie. Zacznijmy od jakiegoś pliku uruchamianego z przeglądarki. W naszym przypadku będą to www/script1.php oraz www/foo/script2.php. Muszą one na wstępie znać swoje położenie względem katalogu głównego i ścieżkę do pliku startowego, który należy odpalić. Zatem ich kod będzie następujący:

		// script1.php
	define('DIR_MAIN', '../');
	require(DIR_MAIN.'bootstrap.php');
 
	echo 'To działa: '.odczytajCosZDysku();	
?>
		// script2.php
	define('DIR_MAIN', '../../');
	require(DIR_MAIN.'bootstrap.php');
 
	echo 'To także działa: '.odczytajCosZDysku();	
?>
Funkcję odczytajCosZDysku() napiszemy później – pokaże nam ona 
doświadczalnie, że wszystko prawidłowo funkcjonuje. Przejdźmy teraz do 
pliku startowego, który zlokalizowany jest bezpośrednio w głównym 
katalogu. Z założenia nie można uruchomić go z przeglądarki – my 
zadbaliśmy o to, po prostu umieszczając go w miejscu, do którego z 
przeglądarki nie da się dostać. Na początku, opierając się na stałej DIR_MAIN, plik ten zadeklaruje wszystkie stałe ze ścieżkami, a później załaduje biblioteki i zainicjuje je.
	// bootstrap.php
	define('DIR_WWW', DIR_MAIN.'www/');
	define('DIR_FOO', DIR_WWW.'foo/');
	define('DIR_LIBS', DIR_MAIN.'libs/');
	define('DIR_DATA', DIR_MAIN.'data/');
 
	require(DIR_LIBS.'library.php');
 
	// tu można coś zainicjować, ale my nie mamy chwilowo co.
?>
Na koniec, aby PHP nie oburzył się, przepiszmy na nowo plik library.php, tworząc tam używaną w skryptach funkcję:
function odczytajCosZDysku() { return file_get_contents(DIR_DATA.'config.php'); } // end odczytajCosZDysku();

Skrypt możemy już uruchomić. Zauważymy, że tym razem nie występują takie problemy, jak poprzednio. Zarówno script1.php, jak i leżący w podkatalogu script2.php mają prawidłowy dostęp do niezbędnych zasobów, nawet wykorzystując te same biblioteki. Osiągnęliśmy to właśnie dzięki usunięciu z nich ścieżek oraz stworzeniu prostego, acz skutecznego zarządcy.

Stałe nie są jedynym rozwiązaniem, jeśli chodzi o przechowywanie listy ścieżek. Szczególnie we frameworkach łatwo natknąć się na tzw. include_path. Jest to ciąg tekstowy zawierający wszystkie potrzebne skryptowi ścieżki. Kiedy odwołujemy się do jakiegoś pliku poprzez wybrane funkcje, PHP próbuje odszukać go w podanych katalogach, po prostu sprawdzając je po kolei. W tej implementacji nieco inaczej wyglądać będą pliki bootstrap.php oraz library.php.

	// bootstrap.php
	set_include_path(
		DIR_MAIN.'www/'. PATH_SEPARATOR.
		DIR_MAIN.'www/foo/'. PATH_SEPARATOR.
		DIR_MAIN.'libs/'. PATH_SEPARATOR.
		DIR_MAIN.'data/'. PATH_SEPARATOR
	);
	require('library.php');
?>
	// library.php
	function odczytajCosZDysku()
	{
		return file_get_contents('config.php', true);
	} // end odczytajCosZDysku();
?>

Funkcja set_include_path() pozwala ustawić nam własną listę ścieżek do przeszukiwania na miejsce domyślnej. Ponieważ separator ścieżek jest zależny od systemu operacyjnego, na którym uruchamiamy skrypt, posiłkujemy się stałą PATH_SEPARATOR. W tym rozwiązaniu przy próbie dostępu do dysku znaczącemu skróceniu ulegają ścieżki. Podajemy już tylko nazwę interesującego nas pliku, natomiast PHP przeszukuje po kolei wszystkie katalogi aż do jego znalezienia.

Każdy kij ma jednak dwa końce. Zaletą stosowania include_path jest większa automatyzacja. Możemy bez przeszkód przenieść sobie plik w inne miejsce i nie martwić się w ogóle poprawianiem jakichkolwiek ścieżek w samym skrypcie. Dopóki nowa lokalizacja znajduje się w obrębie znanych ścieżek, PHP na pewno ją odnajdzie bez naszej ingerencji. Płacimy za to niestety wydajnością. Operacje dyskowe są z definicji dość powolne, chociaż tutaj dość dużo zależy od systemu operacyjnego, systemu plików itd. Tak czy siak każdy szanujący się programista powinien dążyć do zminimalizowania ich liczby. Tymczasem tutaj robimy coś zupełnie odwrotnego. Załóżmy, że mamy dziesięć różnych ścieżek i próbujemy znaleźć plik, który znajduje się w dziewiątej. Aby go odczytać, PHP musi odpytać aż dziewięć katalogów, podczas gdy w rozwiązaniu ze stałymi od razu idzie tam, gdzie trzeba. Benchmarki pokazują, że działanie include_path jest szczególnie powolne, gdy próbujemy odwoływać się do nieistniejących plików.

Drugi problem charakter techniczny. Działanie include_path ograniczone jest tylko do pewnej grupy funkcji oraz konstrukcji języka (np. require() oraz include() korzystają z tego od razu, jeżeli nie rozpoczniemy naszej ścieżki od kropki lub wyskoku do nadrzędnego katalogu), a w wielu innych przypadkach trzeba ręcznie odpowiednim parametrem włączać żądanie jego wykorzystania. Jeżeli nie będziemy o tym pamiętać, funkcje takie, jak fopen() czy file_get_contents() będą pozbawione sensownego mechanizmu lokalizowania plików w naszym skrypcie! Ograniczenie się wyłącznie do include_path spowoduje, że nie będziemy mogli określić, gdzie chcemy zapisać jakieś dane na dysku. Niestety, w tym wypadku PHP nie wybierze już za nas katalogu.

Osobiście preferuję formułę ze stałymi. Co prawda wymaga ona trochę więcej ręcznego pisania, ale mi osobiście odpowiada to, że patrząc w kod mimo wszystko wiem, gdzie odczytywany przezeń plik może się znajdować. Jeśli przed jego nazwą jest stała DIR_DATA, wiem, że muszę zajrzeć do katalogu, w którym są dane.

Zakończenie

Okazuje się, że nawet zwyczajne zarządzanie ścieżkami wymaga odpowiedniego podejścia. Bagatelizowanie tej sprawy zemści się na nas już w niedalekiej przyszłości, kiedy będziemy tracili coraz więcej czasu na błędy związane z gubieniem się w istniejących już ścieżkach oraz katalogach roboczych. Możemy tego prosto uniknąć, wprowadzając na samym początku pewne przemyślane reguły i ściśle się ich trzymając. Podany w artykule sposób nie jest jedynym na rozwiązanie wspomnianego problemu, ale z pewnością skutecznym. Stosuję go już od kilku lat i nie widzę żadnej potrzeby zastępowania go czym innym.   Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: gabbon Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors