Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zamiana Kodu Błędu na Wyjątek - metoda Refaktoryzacji

if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) { $_IP = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; // sprawdza czy nie łączy się przez proxy } else { $_IP = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; } // sprawdzamy, czy zmienna $submit jest pusta if (empty($_POST['submit'])) { // wyświetlamy formularz....
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Typu Kodu na Klasę - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy warunek logiczny, który wybiera inne zachowania, zależne od danego typu obiektu.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Typu Kodu przez Wzór State / Strategy - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda zwraca specjalny kod, aby określić typ błędu.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Typu Kodu przez Podklasowość - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy klasa posiada numeryczny typ kodu, który nie wpływa na jej zachowanie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


formularz kontaktowy php

Wykonujemy tą metodę, gdy klasa posiada numeryczny typ kodu, który wpływa na jej zachowanie, ale nie możesz użyć podklasowości.
Kategoria: Skrypty > PHP


Zamiana Warunku na Polimorfizm - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadasz niezmienny typ kodu, który wpływa na zachowanie klasy.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Odbieranie standardowych parametrów GET z włączonym silnikiem .htaccess

Skrypt pokazuje jak przesłać i odebrać zmienne wysłane przez adres URL jako normalne zmienne typu GET, zachowując tym samym wszystkie reguły .htaccess w systemie.
Kategoria: Skrypty > PHP


Biblioteka GD - edytuj grafiki w PHP

Biblioteka GD - edytuj grafiki w PHP
Kategoria: Funkcje > PHP


Otwieranie strony ze zmiennymi typu POST przez funkcję navigateToURL - [ AS 3 ]

Skrypt pokazuje jak wywołać stronę PHP zdalnie przez plik Flasha, oraz jak wysłać do niej jednocześnie zmienne tyu POST.
Kategoria: Flash > Skrypty


Konwersja, zamiana typu uint na heksadecymalną formę (0xffffff) - [ AS 3 ]

Artykuł pokazuje jak przekonwertować zmienną typu uint na wartość heksadecymalną np FFFFFF z dodatkiem kanału przezroczystości: 0xFFFFFF.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 24/27 |Nastpna
24:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors