Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

NetStream close [AS 2]

Łączna liczba wszystkich klatek w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object isPropertyEnumerable [AS 2]

Obiekt z właściwościach związanymi z matrix klipem filmowym, kolor transformacji oraz granic piksela.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object watch [AS 2]

Klasa NetStream dostarcza metody oraz właściwości dla odtwarzania plików Flash Video (FLV) z lokalnego pliku systemu lub adresu HTTP.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _totalframes [AS 2]

Zatrzymuje odtwarzanie wszystkich danych przez strumień, ustawia właściwość NetStream.time na 0, oraz przygotowuje źródło do kolejnego użycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip transform [AS 2]

Tworzy właściwości zwracające/ustawiające getter/setter.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa NetStream [AS 2]

Określa, czy zdefiniowany obiekt posiada określonej właściwości, czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object addProperty [AS 2]

Określa, czy zdefiniowany obiekt posiada określoną właściwość oraz czy jest ona policzalna.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object hasOwnProperty [AS 2]

Referencja do właściwości prototype tej klasy (ActionScript 2.0) lub konstruktora funkcji (ActionScript 1.0) użytego do stworzenia obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object __proto__ [AS 2]

Referencja do zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, która jest wywoływana jeśli kod ActionScript odwołuje się do niezdefiniowanej właściwości lub metody.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object __resolve [AS 2]

Rejestruje zdarzenie do wykonywania, kiedy określona właściwość obiektu ActionScript zostaje zmieniona.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 12/15 |Nastpna
12:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors