Loading:

HTML <iframe> - Wstawia pływającą ramkę

Znacznik <iframe> służy do wstawienia ramki pływającej (ramki iframe) do dokumentu HTML. Ramka pływająca może w sobie zawierać np. inną stronę WWW.


HTML <img> - Wstawia obrazek na stronę

Znacznik <img> służy do wstawienia obrazka na stronę WWW.


HTML <input> - pobiera informacje od użytkownika

Znacznik <input> tworzy pola do wprowadzania danych w formularzu oraz przycisków wysyłających dane z pól input do skryptu.


HTML <ins> - oznacza tekst który został wstawiony do dokumentu

Znacznik <ins> służy do oznaczenia tekstu który został dodany.


HTML <isindex> - Tworzy jednoliniowe pole do wprowadzania tekstu

Znacznik <isindex> służy do wstawienia jednoliniowego pola do wprowadzania tekstu.


HTML <kbd> - oznacza tekst wprowadzany z klawiatury

Znacznik <kbd> służy do oznaczenia fragmentu tekstu wprowadzanego z klawiatury.


HTML <label> - oznacza etykiete pola formularza

Znacznik <label> służy do oznaczenia etykiety pola formularza.


HTML <legent> - definiuje etykiete

Znacznik <legent> służy do zdefiniowana etykiety wyświetlanej na granicy ramki utworzonej za pomocą znacznika <fieldset>.


HTML <li> - Tworzy listę wypunktowanych elementów

Znacznik <li> służy do tworzenia elementów list numerowanych (znacznik <ol>) i wypunktowanych (znacznik <ul>).


HTML <link> - określa relacje między dokumentem a zasobem zewnętrznym

Znacznik <link> służy do określenia relacji pomiędzy dwoma połączonymi dokumentami.


HTML <map> - Tworzy mapę obrazu

Znacznik <map> służy do stworzenia mapy obrazu po stronie przeglądarki. Mapa obrazu jest to obraz z obszarami w które można kliknąć.


HTML <menu> - Tworzy listę menu

Znacznik <menu> służy do stworzenia listy - menu.


HTML <meta> - Zawiera informacje o dokumencie HTML

Znacznik <meta> pozwala umieścić w dokumencie HTML dodatkowe informacje o nim samym, takie jak np. jego opis czy słowa kluczowe.


HTML <noframes> - Część dla przeglądarek nie obsługujących ramek

Znacznik <noframes> służy do umieszczenia w stronie HTML części dla przeglądarek które nie obsługują ramek. Ten znacznik powinien być umieszczony wewnątrz znacznika <frameset>.


HTML <noscript> - Wykona jeśli przeglądarka nie obsługuje JavaScript

Znacznik <noscript> służy do podania alternatywnej treści strony, która powinna zostać wyświetlona w sytuacji gdy skrypt nie zostanie uruchomiony.


HTML <object> - Służy do osadzania obiektu

Znacznik <object> służy do osadzania obiektów takich jak aplety Java w dokumencie HTML


Poprzednia <<| 4/7 |>> Następna
4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors