Loading:

HTML <ol> - Tworzenie listy numerowanej

Znacznik <ol> służy do stworzenia listy numerowanej.


HTML <optgroup> - Tworzy grupę opcji na liście

Znacznik <optgroup> służy do utworzenia grup opcji na liście. Dzięki zgrupowaniu dostępnych opcji odnalezienie właściwej będzie łatwiejsze, zwłaszcza jeżeli lista zawiera wiele wartości.


HTML <option> - Tworzy element listy

Znacznik <option> służy do utworzenia elementu listy "zwykłej" (listbox) lub rozwijalnej (combo box).


HTML <p> - Tworzy paragraf

Znacznik <p> służy do utworzenia paragrafu.


HTML <param> - Dodaje parametr do obiektu

Znacznik <param> służy do podania dodatkowych parametrów dla appletów Java oraz innych obiektów osadzonych w stronie HTML za pomocą znaczników <applet> lub <object>.


HTML <pre> - Wyświetla tekst z oryginalnym formatowaniem

Znacznik <pre> służy do wyświetlenia bloku tekstu z zachowaniem jego oryginalnego formatowania, czyli z zachowaniem formatowania wykonanego za pomocą spacji i znaków przejścia do nowej linii.


HTML <q> - Oznaczenie krótkiego cytatu

Znacznik <q> służy do oznaczenia krótkiego cytatu w tekście.


HTML <s> - przekreślony tekst

Znacznik <s> zmienia format tekstu na przekreślony.


HTML <samp> - Format kodu komputerowego

Znacznik <samp> służy do oznaczenia przykładu kodu komputerowego. Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki o stałej szerokości znaków.


HTML <script> - dołącza kod skryptu do dokumentu HTML

Znacznik <script> służy do dołączenia do kodu HTML skryptu, np. w języku JavaScript.


HTML <select> - Tworzy liste rozwijaną

Znacznik <select> służy do utworzenia listy elementów, zarówno "zwykłej" (listbox) jak i rozwijalnej (combobox).


HTML <small> - zmienia format tekstu na mniejszy

Znacznik <small> zmienia format tekstu na mniejszy.


HTML <span> - służy do zgrupowania elementów typu inline

Znacznik <span> służy do zgrupowania elementów typu inline (np. słów w tekście albo obrazków), zazwyczaj w celu przypisania im określonego stylu.


HTML <strike> - przekreśla tekst

Znacznik <strike> zmienia format tekstu na przekreślony.


HTML <strong> - Pogrubia tekst

Znacznik <strong> służy do oznaczenia fragmentu tekstu który chcemy mocno zaakcentować. Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki pogrubionej.


HTML <style> -służy do wstawienia stylu CSS

Znacznik <style> służy do wstawienia arkusza stylów CSS bezpośrednio do dokumentu HTML. Znacznik ten należy umieścić w sekcji <head> strony.


Poprzednia <<| 5/7 |>> Następna
5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors