Loading:

HTML <body> - Element definiuje zawartość strony.

Znacznik <body> zawiera w sobie całe "ciało" dokumentu HTML, czyli tekst, grafikę, itd.


HTML <br /> Element definiuje przełamamnie akapitu, czyli przejście do nowej linii.

Znacznik <br> służy do złamania linii.


HTML <button> - Tworzy przycisk

Element definiuje rozbudowane przyciski w formularzach. Można go stosować zamiast elementu INPUT do wysyłania formularzy. Ma tą zaletę, że można w nim umieścić fragmenty kodu HTML i grafiki.


HTML <caption> Element definiuje podpis tabeli.

Znacznik <caption> pozwala podać opis tabeli


HTML <center> wyśrodkowuje tekst

Znacznik <center> wyświetla tekst jako wyśrodkowany.


HTML <cite> - oznacza tekst jako cytat

Znacznik <cite> służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako cytat.


HTML <code> - Oznacza tekst jako kod języka programowania

Znacznik <code> służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu języka programowania. (nie koloruje kodu)


HTML <col> - określa atrybuty dla kolumn tabeli

Znacznik <col> służy do określenia atrybutów dla jednej lub więcej kolumn tabeli.


HTML <colgroup>- grupuje kolumny dla wspólnego formatu

Znacznik <colgroup> służy do utworzenia grupy kolumn. Za jego pomocą można zgrupować kolumny aby móc im nadać wspólny format.


HTML <dd> - opis definicji

Znacznik <dd> służy do oznaczenia objaśnienia terminu na liście definicji.


HTML <del> - oznacza nieważny tekst

Znacznik <del> służy do oznaczenia tekstu który został usunięty.


HTML <dfn> - oznacza termin definicji

Znacznik <dfn> służy do oznaczenia definicji terminu (słowa).


HTML <dir> - tworzy liste katalogu

Znacznik <dir> służy do utworzenia listy katalogu.


HTML <div> - tworzy warstwę w dokumencie HTML

Znacznik <div> służy do utworzenia warstwy w pliku HTML.


HTML <dl> - Tworzy listę definicji

Znacznik <dl> służy do utworzenia listy definicji.


HTML <dt> - oznacza objaśniany termin

Znacznik <dt> służy do oznaczenia objaśnianego terminu na liście definicji.


Poprzednia <<| 2/7 |>> Następna
2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors