Loading:

HTML <sub> - zmienia format tekstu na indeks górny

Znacznik <sub> zmienia format tekstu na indeks górny.


HTML <table> - służy do utworzenia tabeli.

Znacznik <table> służy do utworzenia tabeli. Tabela składa się z komórek (utworzonych za pomocą znaczników <td> i <th>), zgrupowanych w wiersze za pomocą znaczników <tr>. Tabele można też zagnieżdżać wewnątrz siebie.


HTML <tbody> - służy do oddzielenia wierszy tabeli

Znacznik <tbody> służy do oddzielenia wierszy tabeli będących jej właściwą zawartością od nagłówka tabeli (oznaczonego za pomocą znacznika <thead>) i stopki tabeli (oznaczonej za pomocą znacznika <tfoot>). Dzięki takiemu podziałowi przeglądarka może tak obsługiwać przewijanie strony aby nagłówek i stopka tabeli były zawsze widoczne


HTML <td> - tworzy komórkę tabeli

Znacznik <td> służy do utworzenia komórki tabeli.


HTML <textarea> + tworzy wieloliniowe pole do wprowadzania tekstu

Znacznik <textarea> służy do utworzenia wieloliniowego pola do wprowadzania tekstu.


HTML <tfoot> - służy do oddzielenia stopki od nagłówka tabeli.

Znacznik <tfoot> reprezentuje część podsumowującą tabeli. Między nim znajdują się definicje wierszy, znajdujących się w tej części tabeli.


HTML <th> - służy do utworzenia komórki nagłówka tabeli

Znacznik <th> służy do utworzenia komórki nagłówka tabeli. Tekst w takiej komórce zazwyczaj jest wyświetlany jako pogrubiony.


HTML <thead> - oddziela wiersze składające się na nagłówek od właściwej części tabeli

Znacznik <thead> reprezentuje część nagłówkową tabeli, znajdującej się nad główną częścią tabeli. Między nim znajdują się definicje wierszy, znajdujących się w tej części tabeli.


HTML <title> - służy do nadania stronie tytułu.

Znacznik <title> służy do nadania stronie tytułu. Tytuł ten jest zazwyczaj wyświetlany na pasku tytułu przeglądarki.


HTML <tr> - służy do utworzenia wiersza tabeli.

HTML <tr> - służy do utworzenia wiersza tabeli.


HTML <tt> - zmienia format tekstu na tekst o stałej szerokości znaków

Znacznik <tt> zmienia format tekstu na tekst o stałej szerokości znaków.


HTML <u> - zmienia format tekstu na podkreślony.

Znacznik <u> zmienia format tekstu na podkreślony.


HTML <ul> - służy do stworzenia listy wypunktowanej.

Znacznik <ul> służy do stworzenia listy wypunktowanej.


HTML <var> + służy do oznaczenia zmiennej (np. w kodzie programu).

Znacznik <var> służy do oznaczenia zmiennej (np. w kodzie programu). Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki pochylonej.


HTML Komentarze w HTML

Aby umieścić komentarz w kodzie HTML wystarczy prosta konstrukcja otwierając i zamykająca komentarz.


Porady na pierwszą strone HTML

Witam. Teraz mozesz przeczytac jak zrobic pierwszą strone HTML


Poprzednia <<| 6/7 |>> Następna
6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors