Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

_root [AS 2]

Dodaje główny węzeł elementu do dokumentu Dom i zwraca nowy węzeł. Nazwa elementu jest przekazywana w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _lockroot [AS 2]

Zobacz również domdocument_add_root ()
Kategoria: Flash > ActionScript


DomDocument->add_root

Zmienia główny katalog wykonywanego procesu na podany.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->get_elements_by_tagname

Umożliwia ona sterowanie sposobem interpretacji referencji _root.
Kategoria: Funkcje > PHP


chroot()

Odwołanie się do głównej listwy czasowej filmu.
Kategoria: Funkcje > PHP


_lockroot [AS 2]

Zwraca obiekt tidyNode przedstawiający korzeń parsowanego drzewa Tidy
Kategoria: Flash > ActionScript


tidy_get_root

Wartość logiczna, określająca co _root referuje, kiedy plik SWF jest załadowany do klipu filmowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


Klasa Object [AS 2]

Klasa Object jest główną klasą w hierarchii ActionScript.
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform concatentedColorTransform [AS 2]

Obiekt ColorTransform reprezentujący kombinację transformacji koloru nadanych na ten obiekt oraz wszystkich jego rodziców obiekty, aż do poziomu root .
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform concatentedMatrix [AS 2]

Obiekt Matrix reprezentujący kombinację transformacji matrixów tego obiektu oraz wszystkich jego rodziców obiekty, aż do poziomu root .
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors