Loading:


Transform concatentedMatrix [AS 2]

Klasa: Transform

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Obiekt Matrix reprezentujący kombinację transformacji matrixów tego obiektu oraz wszystkich jego rodziców obiekty, aż do poziomu root .

 

Jeśli inne transformacje koloru zostały nadane na inny poziom, wtedy każdy z tych transformacji będzie złanczany w jeden obiekt ColorTransform dla tej właściwości.Napisz Artyku³

Listing

import flash.geom.Transform;
import flash.geom.Matrix;

var parentRect:MovieClip = createRectangle(20, 80, 0xFF0000);
var childRect:MovieClip = createRectangle(10, 40, 0x00FF00, parentRect);

var parentTrans:Transform = new Transform(parentRect);
var childTrans:Transform = new Transform(childRect);

var scaleMatrix:Matrix = new Matrix();
scaleMatrix.scale(2, 2);

parentTrans.matrix = scaleMatrix;

trace(childTrans.concatenatedMatrix); // (a=2, b=0, c=0, d=2, tx=0, ty=0)
trace(childTrans.matrix); // (a=1, b=0, c=0, d=1, tx=0, ty=0)
trace(parentTrans.concatenatedMatrix); // (a=2, b=0, c=0, d=2, tx=0, ty=0)

function createRectangle(width:Number, height:Number, color:Number, scope:MovieClip):MovieClip {
    scope = (scope == undefined) ? this : scope;
    var depth:Number = scope.getNextHighestDepth();
    var mc:MovieClip = scope.createEmptyMovieClip("mc_" + depth, depth);
    mc.beginFill(color);
    mc.lineTo(0, height);
    mc.lineTo(width, height);
    mc.lineTo(width, 0);
    mc.lineTo(0, 0);
    return mc;
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors