Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

array_rand()

Wybierze jeden lub więcej losowych elementów z tablicy, est przydatna jeśli chcesz wyciągnąć jeden lub więcej losowych elementów z tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_scheme_handlers

Rejestr systemu obsługi (XPath handlers) do dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_scheme_handler

Ustawia obsługę systemu danego zasobu przez xH
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_sax_handlers

xslt_set_sax_handlers () rejestruje obsługę SAX do dokumentu, XSLT zasobów procesora
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_sax_handler

Set SAX odpowiada za obsługę zasobów podanych przez xH.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_error_handler

Ustawia błąd obsługi funkcji dla podanych przez procesor XSLT xH, ta funkcja zostanie wywołana gdy wystąpi błąd w transformacji XSLT
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::expand

Ta metoda kopiuje bieżący węzeł i zwraca odpowiedni obiekt DOM.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_unparsed_entity_decl_handler

Ustawia nieprzeanalizowane deklaracje dla obsługi funkcji parsera XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_start_namespace_decl_handler

Jest wywołany do obsługi kiedy nazwa jest zadeklarowana. Deklaracja nazwy występuje wewnątrz rozpoczynajacego znacznika, ale zadeklarowana nazwa rozpoczyna obsługę, wywoływana jest przed tagiem rozpoczynającym obsługę dla każdej zadeklarowanej nazwy tagu rozpoczynającego.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_processing_instruction_handler

Ustawia instrukcjie przetwarzania (PI) dla obsługi funkcji parsera XML Parser. Instrukcja przetwarzania ma następujący format:
Kategoria: Funkcje > PHP


1/14 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors