Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Dodanie danych z serwera do już istniejącej treści - AJAX i PHP

Skrypt tworzy odnośnik umożliwiający dodanie adresu do ulubionych.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Dodawanie strony do listy ulubione

Skrypt pokazuje jak pobrać treść z serwera i dodać ją do już istniejącej treści.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Klasa DropShadowFilter [AS 2]

Funkcja ta wywołuje kod zawarty w podanej funkcji (drugi parametr) jeśli listwa czasowa dojdzie do odpowiedniej klatki (pierwszy parametr).
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa GlowFilter [AS 2]

Klasa DropShadowFilter pozwala ci na dodanie efektu cienia dla obiektów Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa GradientBevelFilter [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReference.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa GradientGlowFilter [AS 2]

Klasa GlowFilter pozwala ci na dodanie efektu poświaty dla obiektów Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


addFrameScript() [AS 3]

Klasa GradientBevelFilter pozwala ci na dodanie efektu gradientu płaskorzeźby dla obiektów Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference addListener [AS 2]

Klasa GradientGlowFilter pozwala ci na dodanie efektu gradientu poświaty dla obiektów Flash'a. Podana klasa jest rozszerzeniem dla klasy GlowFilter opisanej [ tutaj ], z tą różnicą, że kolorami wypełnienia są gradienty (kolory przechodzące w inne).
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale addXMLPath [AS 2]

Dodaje parę {kod języka oraz ścieżkę języka} do wewnętrznej tablicy do późniejszego użycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader addListener [AS 2]

Rejestruje nowy obiekt do odbierania informacji o zdarzeniach dla obiektu MovieClipLoader.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors