Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Funckja caller

xslt_getopt () zwraca opcje danego procesora
Kategoria: Funkcje > Javascript


xslt_getopt

Zwraca aktualną wielkość określonego pliku/katalogu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_filesize()

Dokonuje zmiany praw pliku na podane w zmiennej $prawa .
Kategoria: Funkcje > PHP


chmod()

Pobiera linię ze wskaźnika pliku i usuwa tagi HTML
Kategoria: Funkcje > PHP


fgetss()

Sprawdza wystąpienie wyrażenia regularnego w podanym ciągu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


fnmatch()

Pobiera informacje o pliku używając otwartego wskaźnika pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


fstat()

Zwraca wartość, ustawioną za pomocą ostatniego polecenia setTransform().
Kategoria: Funkcje > PHP


Sound getTransform() [AS 2]

We flashu może zdeklarować, że funkcja będzie zwracać wynik po jej wywołaniu dzięki wstawieniu funkcji return, aby to zrobić należy napisać słowo get między function a nazwą funkcji, odzielonymi spacjami.
Kategoria: Flash > ActionScript


Właściwość własnych funkcji: zwracanie danych - get [AS 2]

Zwraca referencje do obiektu Camera dla przechwytywanego wideo.
Kategoria: Flash > Kursy


Camera get() [AS 2]

Określa funkcję, która powołuje się na aktualnie wykonywaną funkcje.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors