Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa Camera [AS 2]

Klasa Camera głównie była zaprojektowania do pracowania pod Flash Media Server, ale również może być użyta z limitami bez tego serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera bandwidth [AS 2]

Liczba określająca maksymalną ilość pasma bieżącego wychodzącego wideo, którego można wykorzystać, podana w bajtach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera activityLevel [AS 2]

Wartość cyfrowa, określająca ilość wykrytego ruchu kamery. Wartości przyjmowane to zakres pomiędzy 0 (brak wykrycia ruchu) do 100 (duża ilość wykrytego ruchu).
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera fps [AS 2]

Maksymalna prędkość zapisu filmu, podana w klatkach na sekundę.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera height [AS 2]

Zwraca aktualne wychwytywaną wysokość, podaną w pikselach. Aby ustawić wartość dla tej właściwości, użyj metody Camera.setMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera width [AS 2]

Zwraca aktualne wychwytywaną szerokość, podaną w pikselach. Aby ustawić wartość dla tej właściwości, użyj metody Camera.setMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera index [AS 2]

Bazujący na zerach liczba określająca index kamery jako odbicie tablicy zwróconej przez Camera.names.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera motionLevel [AS 2]

Wartość liczbowa określająca ilość ruchu potrzebną do uruchomienia Camera.onActivity(true).
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera name [AS 2]

Nazwa określająca aktualną kamerę, która została zwrócona przez oprogramowanie kamery.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera names [AS 2]

Odzyskuje tablicę wartości określające nazwy wszystkich dostępnych kamer, bez wyświetlania panelu: Flash Player Privacy Settings.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors