Loading:


Camera motionLevel [AS 2]

Klasa: Camera

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash6+

 

Wartość liczbowa określająca ilość ruchu potrzebną do uruchomienia Camera.onActivity(true).

 

Przyjmowane wartości przedział od0 do 100. Domyślnie wartość wynosi 50.

 

Wideo może byc wyświetlone niezależnie od wartości właściwości motionLevel . Po więcej informacji, zobacz metodę Camera.setMotionLevel().Napisz Artyku³

Listing

var kamera:Camera = Camera.get();
var wideo:Video;
wideo.attachVideo(kamera);

// konfiguracja komponentu instancji ProgressBar
var motion_pb:mx.controls.ProgressBar;
motion_pb.mode = "manual";
motion_pb.label = "Motion: %3%%";

var motionLevel_lbl:mx.controls.Label;
// konfiguracja komponentu instancji NumericStepper
var motionLevel_nstep:mx.controls.NumericStepper;
motionLevel_nstep.minimum = 0;
motionLevel_nstep.maximum = 100;
motionLevel_nstep.stepSize = 5;
motionLevel_nstep.value = kamera.motionLevel;

// Aktualizuj ciągle proces komponentu ProgressBar proporcjonalnie do activityLevel aktualnej kamery
this.onEnterFrame = function() {
    motion_pb.setProgress(kamera.activityLevel, 100);
};

// Kiedy poziom aktywności wzrośnie ponad lub spadnie poniżej zdefiniowanych liczb w Camera.motionLevel, wtedy uruchom zdarzenie
kamera.onActivity = function(isActive:Boolean) {
    var Kolor:String = (isActive) ? "Zielony" : "Pomarańcz";
    motion_pb.setStyle("kolor", kolor);
};

function zmianaPoziomu() {
    // ustaw poziom właściwości motionLevel dla kamery do wartości NumericStepper.
    kamera.setMotionLevel(motionLevel_nstep.value, kamera.motionTimeOut);
}
motionLevel_nstep.addEventListener("change", zmianaPoziomu);
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors