Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Deklarowanie zmiennych jako lokalne lub globalne - var [AS 2]

Zwraca DOMNodeList wszystkich elementów z danej lokalnej nazwy i URI przestrzeni nazw.
Kategoria: Flash > Kursy


$_SERVER $HTTP_SERVER_VARS

Zwraca węzeł atrybutu, w lokalnej namespace namespaceURI z nazwą localName dla bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::getElementsByTagNameNS

Pobiera wartość atrybutu, w lokalnej namespace namespaceURI z nazwą localName dla bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::getAttributeNodeNS

Informuje, czy atrybut, w lokalnej namespaceURI istnieje, jako członek tego elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::getAttributeNS

Pobiera określone przez węzeł lokalnej namespaceURI.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::hasAttributeNS

Pobiera plik z serwera FTP i zapisuje je do lokalnego pliku (bez blokowania)
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNamedNodeMap::getNamedItemNS

$_SERVER jest tablicą zawierającą informacje takie jak nagłówki, ścieżki, lokalne skrypty .
Kategoria: Funkcje > PHP


ftp_nb_get

Zapytania lokalnej strony danego gniazda które mogą wynikać z host/port lub lub ze ścieżki plików systemowych Unix, w zależności od typu
Kategoria: Funkcje > PHP


socket_getsockname

Do ustawienia lokalnej zmiennej, wystarczy dopisać słowo var przed nazwą zmiennej (sytuacja jest taka sama jak w JS).
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_scp_recv

Kopiowanie plików ze zdalnego serwera do lokalnego systemu plików przy użyciu protokołu SCP.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/5 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors