Loading:


DOMDocument::getElementsByTagNameNS

DOMNodeList DOMDocument::getElementsByTagNameNS ( string $namespaceURI , string $localName )

Zwraca DOMNodeList wszystkich elementów z danej lokalnej nazwy i URI przestrzeni nazw.


Parametry

 

namespaceURI- URI przestrzeni nazw elementów, które pasują .Wartości * pasują do wszystkich nazw

localName- Lokalne nazwy elementów, pasują. Wartości * pasują do wszystkich lokalnych nazw.

Zwracane wartości

Nowy obiekt zawierający wszystkie DOMNodeList dopasowanych elementów.

 

 Napisz Artyku³

Listing


//Przykład # 1 Pobierz wszystkie elementy XInclude

<?php

$xml = <<<EOD
<?xml version="1.0" ?>
<chapter xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
<title>Books of the other guy..</title>
<para>
 <xi:include href="book.xml">
  <xi:fallback>
   <error>xinclude: book.xml not found</error>
  </xi:fallback>
 </xi:include>
 <include>
  This is another namespace
 </include>
</para>
</chapter>
EOD;
$dom = new DOMDocument;

// load the XML string defined above
$dom->loadXML($xml);

foreach ($dom->getElementsByTagNameNS('http://www.w3.org/2001/XInclude', '*') as $element) {
    echo 'local name: ', $element->localName, ', prefix: ', $element->prefix, "\n";
}
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors