Loading:


$_SERVER $HTTP_SERVER_VARS

$_SERVER jest tablicą zawierającą informacje takie jak nagłówki, ścieżki, lokalne skrypty .

Wpisy w tej tablicy są tworzone przez serwer WWW.

Nie daje gwarancji że takżdy serwer www  będzie zapewniał wszystkie informacje, serwery mogą zostać pominięte,  lub zapewnić inne informacje nie wymienione tutaj.

$HTTP_SERVER_VARS zawiera te same informacje ale nie jest super globalna.


Wykaz zmiennych

PHP_SELF - Plik w którym aktualnie wykonywany jest skrypt


'argv' - Tablica argumentów przekazanych do skryptu.


'argc' - Zawiera liczbę parametrów  przekazywane do skryptu poprzez wiersz poleceń (jeśli uruchomiony został z linii poleceń).


'GATEWAY_INTERFACE' - Jakie zmiany w specyfikacji CGI zostały użyte na serwerze np: 'GI/1.1'.


'SERVER_ADDR' - Zwraca adres IP z którego został odpalony skrypt


SERVER_NAME' - Zwraca nazwę HOSTA serwera

'SERVER_SOFTWARE' - Serwer indentyfikuje ciąg podany w nagłówkach kiedy odpowiada na żądanie


'SERVER_PROTOCOL' - Nazwa i informacje o zmianach protokołu za pośrednictwem której strona została wezwana np 'HTTP/1.0';


'REQUEST_METHOD' - Które żądanie zostało użyte na tej stronie: np  'GET', 'HEAD', 'POST',


'PUT'.'REQUEST_TIME' - Czas na początku żądania


'QUERY_STRING' - ciąg zapytania, jeśli istnieje


'DOCUMENT_ROOT'  - Główny dokument (katalog) pod którym skrypt został odpalony


'HTTP_ACCEPT' - Zawiera akceptacje nagłówka z bieżącego żądania, jeśli jest.


'HTTP_ACCEPT_CHARSET' - Zawiera akceptowane kodowania tekstu nagłowków z bieżącego żądania np:  'iso-8859-1,*,utf-8'.


'HTTP_ACCEPT_ENCODING' - Zawiera akceptowane kodowania nagłówka z bieżącego zapytania np 'gzip'.


'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' - Zariera Akceptowane języki nagłówków np: 'en'.


'HTTP_CONNECTION' - Zawiera połączenia nagłowków np 'Keep-Alive'.


'HTTP_HOST' - Zawiera Hosta nagłówka


'HTTP_REFERER' - zawiera adres url z jakiego nastąpiło przekierowanie


'HTTP_USER_AGENT' - Zawiera info o przeglądarce


'HTTPS' - Ustaw bez pustych wartości jeśli skrypt był zapytany przez HTTPS protokół


'REMOTE_ADDR' - Adres IP z którego użytkownik wyświetlił bieżącą stronę


'REMOTE_HOST' - Nazwa hosta z którego użytkownik odwiedził nasza stronę.


'REMOTE_PORT' - Port użyty przez maszyne użytkownika do kominikacji z serwerem www


'SCRIPT_FILENAME' - Bezwzględna nazwa ścieżki aktulanie wykonywanego skryptu


'SERVER_PORT' - Port maszyny serwera użyty do momunikacji z serwerem www.Domyślnie port 80'SERVER_SIGNATURE' - Ciąg połącznienia wersji serwera i nazwa wirtulaneg hosta które są dodane do serwera generującego srony, jeśli włączony


'PATH_TRANSLATED' - Pliki systemowe, podstawowa ścieżka bieżącego skryptu


'SCRIPT_NAME' - Zawiera bieżącą ścieżke skryptu.


'REQUEST_URI' - URI które zostało wydane w celu uzyskania dostępu do tej strony np: '/index.html'.'PHP_AUTH_DIGEST' - Podczas uruchamiania pod Apache jako moduł Digest HTTP autoryzacja tej zmiennej jest ustawiona w nagłówku Autozization wysyłanym przez klienta


'PHP_AUTH_USER' - Podczas uruchamiania APACHE lub IIS jako moduł HTTP autoryzacja tej zmiennej jest ustawiana przez username (nazwa użytkownika) dostarczone przez użytkownika


'PHP_AUTH_PW' -Podczas uruchamiania APACHE lub IIS jako moduł HTTP autoryzacja tej zmiennej jest ustawiana przez password(hasło)  dostarczone przez użytkownika


'AUTH_TYPE' - Podczas uruchamiania APACHE jako moduł HTTP autoryzacja tej zmiennej jest ustawiana przez typ autorycacji.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 $_SERVER example
<?php
echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
?>

//Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

www.example.com


   

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors