Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa GlowFilter [AS 2]

Klasa GlowFilter pozwala ci na dodanie efektu poświaty dla obiektów Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa GradientGlowFilter [AS 2]

Wartość kanału Alpha przezroczystości dla poświaty.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter alpha [AS 2]

Kolor wypełnienia dla poświaty.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter color [AS 2]

Wskazuje intensywność poświaty.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter strength [AS 2]

Klasa GradientGlowFilter pozwala ci na dodanie efektu gradientu poświaty dla obiektów Flash'a. Podana klasa jest rozszerzeniem dla klasy GlowFilter opisanej [ tutaj ], z tą różnicą, że kolorami wypełnienia są gradienty (kolory przechodzące w inne).
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter [AS 2]

Wartości kanałów Alpha przezroczystości dla poświaty.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter angle [AS 2]

Kąt padania filtru, podany w stopniach. Dostępne wartości to przedział od 0 do 360 stopni. Domyślnie jest to 45.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter blurX [AS 2]

Ilość horyzontalnego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter blurY [AS 2]

Ilość pionowego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter colors [AS 2]

Kolory wypełnienia dla poświaty, podane w formie heksadecymalnej 0xRRGGBB, zawarte w tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors