Loading:


GlowFilter alpha [AS 2]

Klasa: GlowFilter

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Wartość kanału Alpha przezroczystości dla poświaty. Dostępne wartości to przedział od 0 do 1, gdzie na przykład 0.25 wskazuje na 25%.Napisz Artyku³

Listing

import flash.filters.GlowFilter;

var mc:MovieClip = utworzFiltr("FiltrPoświaty");
mc.onRelease = function() {
    var filtr:GlowFilter = this.filters[0];
    filtr.alpha = 0.4;
    this.filters = new Array(filtr);
}

function utworzFiltr(nazwa:String):MovieClip {
    var rect:MovieClip = this.createEmptyMovieClip(nazwa, this.getNextHighestDepth());
    var w:Number = 100;
    var h:Number = 100;
    rect.beginFill(0x003366);
    rect.lineTo(w, 0);
    rect.lineTo(w, h);
    rect.lineTo(0, h);
    rect.lineTo(0, 0);
    rect._x = 20;
    rect._y = 20;

    var filtr:GlowFilter = new GlowFilter(0x000000, 0.8, 16, 16, 1, 3, false, false);
    var filtrArray:Array = new Array();
    filtrArray.push(filtr);
    rect.filters = filterArray;
    return rect;
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors