Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

array_slice()

Wycina kawałek tablicy, zwraca sekwencję elementów z tablicy tablica określony przez parametry przesunięcie i długość .
Kategoria: Funkcje > PHP


array_splice()

Usuwa część tablicy i zamienia ją na coś innego, usuwa z tablicy wejście elementy określone przez parametry przesunięcie i długość , i zamienia je przez elementy tablicy zamiennik , jeśli została ona podana.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_offset_get()

Zwraca przesunięcie czasu letniego.
Kategoria: Funkcje > PHP


timezone_abbreviations_list()

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą dst, wartość przesunięcia czasu w sekundach oraz nazwę strefy czasowej.
Kategoria: Funkcje > PHP


JavaScript Funkcja getTimezoneOffset (Metoda obiektu: Date)

Zwraca przesunięcie strefy czasowej w minutach dla bieżącej lokalizacji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Matrix translate [AS 2]

Zmienia obiekt Matrix, aby efekt transformacji, kiedy nadany, miał przesunąć obiekt wzdłuż osi x oraz y .
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip moveTo [AS 2]

Porusza, aktualnie rysującym położeniem do współrzędnych (x, y).
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle offset [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectangle jako określony lewy-górny róg, przez określoną liczbę.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle offsetPoint [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectagle, używając obiektu Point jako parametru.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rzucanie obiektem po scenie, z różnymi siłami + grawitacja ActionScript 3

Skrypt tworzy obiekt kuli, którą za pomocą kliknięcia, przesunięcia jej i zwolnienia klawisza myszy za symuluje efekt rzucania. Siła grawitacji również została tutaj nadana jako wektor jednostajny.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors